Saturday, January 19, 2013

PERATUSAN PEMILIKAN EKUITI MENGIKUT KAUM


• Pada 2008, jumlah pemilikan ekuiti ialah
seperti berikut:
o Bumiputera sebanyak 21.9%.
o Bukan Bumiputera ialah sebanyak 36.7%.
o Warga asing pula ialah sebanyak 37.9%.
o Nominee sebanyak ialah 3.5%.
• Sehingga 2008, data menunjukkan sasaran
ekuiti Bumiputera belum mencapai sasaran
yang ditetapkan iaitu 30% (DEB). Usaha perlu
terus dibuat untuk memastikan kedudukan ini
tercapai (jumlah penduduk Bumiputera ialah
67%).
• Walau bagaimanapun, kedudukan ekuiti
Bumiputera bolehlah dianggap baik berbanding
pada tahun 1970 di mana Bumiputera hanya
memegang 2.4% sahaja. Jumlah peningkatan
dari tahun 1970-2008 ialah sebanyak
19.5%.