Sunday, September 30, 2012

MAQASID SYARI'AH
Syariah Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada manusia. Objektif atau maqasid hukum Islam adalah untuk menjaga kepentingan dan keperluan manusia di dunia dan di akhirat. Maqasid a
s- Syariah ialah tujuan dan rahsia yang telah di tetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum yang disyariatkan, iaitu untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat, memelihara undang-undang dan seterusnya memakmurkan dunia sehingga mencapai tahap kesempurnaan, kebaikan, kemajuan dan ketamadunan yang tinggi.

Dalam pentadbiran, kerajaan akan memberi keutamaan dan penekanan kepada 5 perkara penting yang disebut oleh ULAMA sebagai MAQASID SYARI'AH iaitu :

PERTAMA: memelihara dan memperkasakan agama Islam dengan menjadikan nilai-nilai agama Islam sebagai tunjang pentadbiran dan pembangunan negara. Agama lain tetap bebas dianuti dan diamalkan serta mendapat perlindungan sewajarnya sebagaimana yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan.

KEDUA: memelihara jiwa dengan menghormati hak-hak asasi manusia, tanpa membezakan agama, etnik, golongan dan darjat dalam masyarakat.

KETIGA: memelihara akal dengan memberi peluang pendidikan yang berkualiti dan mencukupi bagi memartabatkan ilmu pengetahuan tanpa membezakan antara ilmu agama dan ilmu dunia atau ilmu fardu ain dan ilmu fardhu kifayah.

KEEMPAT: memelihara kehormatan dan keturunan dengan mempertahankan institusi keluarga sebagai tunjang pembagunan sosial, disampaing berpegang teguh kepada nilai-nilai murni kemasyarakatan yang berteraskan akhlak mulia.

KELIMA: memelihara harta dengan memperkasakan ekonomi ummah melalui peningkatan kemahiran dan keterampilan dan peluang pekerjaan. Memerangi secara berkesan perkara-perkara yang boleh menghalang perkembangan ekonomi seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa , pengurusan yang tidak cekap dan mengelak pembaziran.


Saturday, September 29, 2012

PIAGAM MADINAHPenggubalan Sahifah Madinah telah menyelesaikan pelbagai masalah penduduk di
kota Madinah.Terangkan inti pati kandungan Sahifah Madinah dan kepentingannya.
Pendahuluan: (3 markah )
a. Prinsip-prinsip umum pemerintahan Islam seperti prinsip musyawarah / syura. persamaan taraf dan hak, prinsip keadilan, prinsip persaudaraan dan perpaduan Islam, Islam sebagai landasan (landasan politik, ekonomi, sosial, perundangan dsb).
b. Pembentukan Negara Islam Madinah - Proses ke arah pembentukan negara / pemerintahan Islam bermula selepas terbentuknya Perjanjian Aqabah I (pada tahun ke-12 kerasulan baginda) dan Perjanjian Aqabah II pada tahun berikutnya.
c. Latar belakang Piagam Madinah - Perlembagaan Madinah yang digubal pada tahun
ke-2 hijrah, merupakan perlembagaan bertulis yang tertua di dunia walaupun sebelum kemunculan tamadun Islam telahpun wujud pelbagai tamadun dunia lain seperti Mesir, Yunani, Rom dan sebagainya. Piagam Madinah berbeza dari segi tulisan – tulisan peraturan pemerintah sebelum ini, kerana perlembagaan ditulis oleh pemimpin iaitu Nabi Muhammad s.a.w untuk diterima pakai oleh rakyatnya, iaitu penduduk Madinah. Piagam ini merupakan satu undang – undang tertinggi di Madinah, selain itu Al – Quran, yang telah menjadi tatacara pemerintahan di negara kota itu. Ia berlainan dengan The Constitution of Athens yang hanya merupakan sejarah evolusi amalan perlembagaan di negara itu. Piagam Madinah tidak seperti dokumen Shuking oleh Confucious yang merupakan buku teks untuk kanak – kanak
raja. Ia juga bukan seperti dokumen Arthasastera yang dianggap sebagai peraturan pemerintahan pada zaman Chandra Gupta Maurya, yang hanya menjadi buku teks pembelajaran untuk anak – anak raja .

Isi-isi Jawapan
Intipati / Kandungan Umum Piagam Madinah ( 8 markah )
a. Syahifah Madinah mengandungi 47 fasal yang merangkumi 2 bahagian. Bahagian
pertama mengandungi 23 fasal menyentuh hubungan dan tanggungjawab orang Islam
sesama Islam (Muhajirin dan Ansar). Bahagian kedua pula mengandungi 24 fasal
membabitkan hak kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap negara Islam
Madinah. Di dalam Perlembagaan Madinah ini telah digariskan beberapa prinsip umum
tentang dasar pentadbiran masyarakat (ummah) dan negara Islam Madinah yang
dianggotai oleh pelbagai kaum, puak dan kepercayaan, mengikut keperluan semasa.
b. Pengakuan bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah pemimpin masyarakat dan ketua
negara yang wajib dipatuhi dan dihormati.. Sebagai ketua negara baginda mempunyai
kuasa di dalam urusan pemerintahan negara dan sebagai ketua agama bagi umat
Islam. Bagaimanapun setiap ketua kaum mempunyai hak untuk menyelesaikan masalah
dalam kaum masing-masing.
c. Masyarakat berbilang agama dan keturunan di Madinah dianggap sebagai sebuah
masyarakat (ummah) yang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang sama
terhadap negara Islam Madinah. Setiap anggota syahifah hendaklah menjalin hubungan
yang erat sesama mereka tidak kira agama atau asal keturunan. Umpamanya umat
Islam tidak boleh membiarkan saudara-saudara mereka dibebani hutang. Mereka mesti
menolong dengan jalan yang benar apabila timbul soal-soal membayar tebusan wang
dan darah.Penganut Islam dan Yahudi mestilah hidup bersama di dalam bentuk
kewarganegaraan dengan hak yang sama dalam lingkungan konsep ummah.
d. Semua penduduk tanpa mengira latar kaum dan agama hendaklah bersatu padu,
bekerjasama dan bertanggungjawab mempertahankan negara dari sebarang ancaman
luar. Begitu juga penegakan keadilan dan pembanterasan kezaliman adalah
tanggungjawab bersama, bukan dipikul oleh umat Islam semata-mata. Penyembah
berhala dan Yahudi di Madinah tidak boleh menyebelahi pihak-pihak lain untuk
menentang Islam.
e. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. merupakan sumber utama
undang-undang negara.
f. Semua anggota syahifah mempunyai hak dan kebebasan beragama. Orang-orang
Yahudi bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi mereka menghormati
hak umat Islam.
g. Memberikan jaminan keselamatan terhadap orang-orang bukan Islam yang
menganggotai dan mematuhi peraturan-peraturan syahifah. Keselamatan orang Yahudi
adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian itu. Mereka akan dilindungi
daripada sebarang gangguan dan berhak mendapat sebarang perlindungan dan
perkhidmatan.
h. Fungsi Syahifah ialah menegakkan keadilan dan membanteras kezaliman, mencegah
jenayah, maksiat dan kemungkaran dll.
Kepentingan Piagam Madinah ( 6 isi x 2 markah = 12 markah )
a. Kepentingan Politik
-
Rasulullah s.a.w. sebagai Ketua Negara.
-
Tertubuhnya secara rasmi negara Islam yang diketuai oleh Rasulullah s.a.w.
-
Golongan Yahudi iaitu Bani Quraizah, Bani Nadhir dan Bani Qainuqa’ telah dapat
dihapuskan kerana mengkhianati Syahifah Madinah yang mereka persetujui.
Contohnya apabila mereka membantu pihak Quraisy dalam Perang Ahzab (5H).
Terhapusnya ancaman Yahudi sebagai musuh dalam selimut dalam kerajaan Islam.
-
negara Islam dan Nabi sebagai Rasulullah s.a.w.
Yahudi secara tidak langsung telah mengiktiraf kewujudan Islam, Madinah sebagai
b. Kepentingan Keagamaan
-
total. Pelaksanaan syariah Islamiah merupakan matlamat utama penegakan negara
Islam. Syariah Islam tidak akan dapat ditegakkan tanpa penubuhan sebuah negara
Islam.
Perlembagaan ini membolehkan syariah Islamiah dilaksanakan di Madinah secara
-
sepenuhnya oleh Rasulullah s.a.w. untuk menyebarkan dakwah Islamiah ke seluruh
dunia, khususnya Semenanjung Tanah Arab.
Keamanan yang wujud ekoran daripada pelaksanaan syariah Islamiah dipergunakan
-
kepercayaan masinh-masing – memberi perluang kepada umat Islam dan bukan
Islam untuk bergaul dan sekaligus menarik minat mereka kepada Islam.
Kebebasan beragama – umat Islam dan bukan Islam bebas untuk mengamalkan
c. Kepentingan Sosial
-
berlaku. Suku Auz dan Khazraj hidup aman dalam persaudaraan Islam.
Piagam Madinah telah mendamaikan permusuhan suku-suku Arab yang telah lama
-
membantu musuh untuk menyerang sesama Islam..
Sesama Islam digalakkan saling bantu-membantu, hidup secara aman dan ditegah
-
dan mereka hendaklah membantu saudara seagama dan ditegah membantu dan
berpihak kepada musuh – musuh Islam.
Orang – orang Islam diwajibkan hidup bermasyarakat sesama mereka secara aman
d. Kepentingan Ekonomi
-
secara beransur-ansur menguasai ekonomi Madinah dan sekitarnya.
Kemunculan Madinah sebagai pusat perdagangan berikutan keamanan. Umat Islam
-
langkah untuk mengelakkan pemboikotan ekonomi Yahudi terhadap umat Islam
seperti yang pernah dilakukan oleh Quraisy di Mekah.
Kebebasan menjalankan kegiatan ekonomi kepada semua penduduk – sebagai
-
menarik minat pedagang – pedagang luar untuk datang ke Madinah. Akhirnya
Madinah telah menjadi pusat perdagangan penting di Semenanjung Tanah Arab.
Dengan itu, umat Islam secara beransur – ansur telah menguasai ekonomi Madinah
dan kawasan persekitarannya.
Kebebasan dalam kegiatan perniagaan dan keadaan yang aman di Madinah telah
d. Kepentingan Keamanan dan Keselamatan
-
negara – tidak meletakkan tanggungjawab ini kepada umat Islam sahaja.
Semua penduduk bertanggungjawab memelihara keamanan dan keselamatan
-
juga mempertahankan negara dari ancaman luar.
Yahudi tidak boleh membuat pakatan dengan Quraisy Mekah dan mereka diwajibkan
-
perlembagaan tersebut.
Jaminan keselamatan ke atas semua penduduk selagi mereka mematuhi perjanjian /
-
pihak yang cuba mengkhianati piagam akan diambil tindakan tegas dan dihukum
seberat – beratnya tanpa mengira bangsa atau agama.
Hak dan keselamatan setiap penduduk Madinah adalah terjamin. Mana – mana
-
Kepentingan Dakwah / Penyebaran Islam
-
Kepentingan Dakwah / Penyebaran Islam
e. Kepentingan Dakwah / Penyebaran Islam
-
menghantar wakil / pendakwah ke Rom , Parsi dan Habsyah.
Dakwah Islam tersebar luas ke seluruh Tanah Arab. Nabi Muhammad s.a.w telah
-
Bilangan umat Islam semakin bertambah
f. Kepentingan Pengiktirafan Negara Islam Madinah
-
dan mengakui Nabi Muhammad s.a.w sebagai ketua negara.
Pembesar Quraisy Mekah telah mengiktiraf kewujudan kerajaan Islam di Madinah
-
dan kerajaaan Islam Madinah serta menerima wakil / menjalin hubungan diplomatik
dengan dunia luar.
Kerajaan-kerajaan luar seperti Rom dan Parsi mengiktiraf nabi sebagai ketua negara
Kesimpulan ( 2 markah
Apabila Rasulullah s.a.w. wafat, Khulafah Al-Rasyidin terus mengamalkan politik Islam
yang diasaskan oleh Rasulullah s.a.w. Syahifah Madinah juga dikekalkan. Ini terbukti
dengan beberapa tindakan yang diambil oleh mereka untuk mengatasi golongangolongan
yang mengancam kedaulatan negara Islam. Namun begitu beberapa
pertambahan struktur pentadbiran telah dilakukan, tetapi tidak bertentangan dengan
Islam dan Syahifah Madinah.
)

Wednesday, September 26, 2012

BERSIH , CEKAP DAN AMANAH
BERSIH, CEKAP DAN AMANAH

Latarbelakang 
Pada pertengahan April 1982, Y.A.B. Dato' Sri Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan kempen Bersih, Cekap dan Amanah sebagai satu dasar yang menjadi amalan kepada semua di negara ini. Konsep ini adalah selaras dan sebagai asas kepada Kempen Kepimpinan Melalui Teladan pada 19hb. Mac,1983. 

Rasional

Pembangunan dan kejayaan sesebuah negara adalah bergantung besar kepada sikap yang positif serta bermoral tinggi pengurusan-pengurusan pekerjaan, pentadbiran dan rakyat secara keseluruhannya. Di atas hakikat ini kesedaran haruslah ditanamkan di jiwa pegawai-pegawai awam, pegawai-pegawai swasta, pekerja-pekerja dan rakyat supaya mereka memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing dan melaksanakannya dengan cekap dan berkesan, di samping mempunyai sikap bersih dan beramanah. 
Perasaan dan tanggapan bahawa mereka bekerja semata-mata bagi memenuhi keperluan diri sendiri iaitu untuk mendapat upah atau ganjaran hendaklah dikikis tetapi sebaliknya semangat bekerja bagi faedah negara dan rakyat keseluruhannya hendaklah ditanamkan di jiwa semua. 
Bersih, Cekap dan Amanah adalah satu framework yang diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut.

Objektif

Objektif utama dasar ini adalah sebagaimana berikut:-
Bagi mengujudkan satu etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru bagi rakyat Malaysia dengan memberi keutamaan kepada peningkat hasil (productivity) dan mutu kerja.
Untuk meningkatkan semangat atau motivasi pekerja seiring dengan Penerapan Nilai-Nilai Islam dan Kepimpinan Melalui Teladan. 
Secara khususnya sifat-sifat yang ingin diterapkan ke jiwa setiap golongan pekerja dan rakyat adalah seperti berikut:-
1. Bersih iaitu a Mempunyai moral yang tinggi, bertatatertib dan berdisiplin, tidak menyeleweng dan tidak rasuah.

a. Berkecuali iaitu tidak memihak ke mana-mana atau berat sebelah.
b. Tidak mementingkan diri sendiri.
c. Tidak khianat, hasad dan dengki.

2. Cekap iaitu a Berani dan cepat membuat keputusan.

a. Menghadapi krisis dengan tenang
b. Bersikap tegas kepada prinsip.
c. Mempunyai produktiviti yang tinggi dan kualiti dalam kerja.
d. Mempunyai keyakinan diri.
e. Berpandangan jauh - proaktif dan bukan reaktif.
f. Berpengetahuan, berpengalaman dan mahir dalam bidang-bidang tertentu.

3. Amanah iaitu a Rela dan cuba menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dalam batas kuasa yang ditentukan dengan penuh gigih dan ikhlas bagi mencapai objektif yang ditetapkan. 

a. Mempunyai sifat luhur dan murni, jujur kepada diri sendiri, rakan dan organisasi Strategi PelaksanaanDalam melaksanakan konsep ini Kerajaan telah mempraktikkannya sendiri terlebih dahulu dengan mengambil daya utama bagi membaiki perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh pentadbiran awamnya melalui langkah-langkah tertentu, di antaranya ialah:-

(i) Mengadakan Manual Prosedur Kerja (MPK) & Fail Meja (FM)
Kerajaan telah menyedari bahawa terdapat kelemahan dalam pentadbiran awamnya berpunca dari ketidakpastian pegawai dan kakitangan Kerajaan mengenai tugas dan kuasa untuk bertindak dan ujudnya pertindihan tugas dan tanggungjawab. Kerana ketidakpastian ini pegawai-pegawai tidak yakin untuk membuat keputusan, tetapi sebaliknya terpaksa merujukkan kepada pihak atasan atau kepada agensi lain. MPK dan FM akan menentukan sejelas-jelasnya cara sesuatu kerja harus dijalankan, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang mempunyai kuasa, pihak yang harus dihubungi, apa peraturan dan undang-undang yang disemak dan langkah-langkah yang harus diambil.

Kesemua Jabatan Kerajaan telah diminta menyediakan MPK dan FM ini, dan diharapkan ini dapat melicinkan pentadbiran dan mempercepatkan tindakan.

(ii) Membaiki aspek pengurusan melalui teknik-teknik baru seperti mesyuarat dan kumpulan meningkat Mutu Kerja (QCC)


Dalam teknik ini pegawai-pegawai dan kakitangan awam di semua lapisan boleh memberi sumbangan fikiran dan tidak pasif iaitu menunggu arahan semata-mata. Di dalam mesyuarat-mesyuarat dan KMK ini idea-idea baru dan pandangan praktikal boleh disuarakan untuk membaiki kerja. Secara khususnya teknik baru ini memerlukan setiap penjawat awam mempunyai sikap 'innovative dan creative'.

(iii) Pengluasan khidmat pusat-pusat pembayaran bil setempat

Ini adalah bertujuan untuk memberi kemudahan kepada orang ramai menyelesaikan urusan mereka dengan cepat dan menjimatkan masa tanpa mereka terpaksa pergi ke beberapa jabatan yang berasingan.

(iv) Pejabat Pelan Terbuka
Bagi mempastikan ruang pejabat digunakan secara optima, dan membolehkan pengawasan dijalankan dengan lebih sempurna.

(v) Kad perakam waktu
Ini bukan sahaja bagi menentukan semua pegawai mengikut waktu sebagai satu formaliti tetapi yang penting ialah mereka mengambil berat tentang waktu dan bertindak mengikut jadual.

(vi) Pengisytiharan harta oleh para anggota kabinet dan pegawai serta kakitangan Kerajaan.


(vii) Pemakaian 'name tag' oleh kakitangan Kerajaan.

(viii) Menegaskan dan mengukuhkan peranan Badan Pencegah Rasuah khasnya bagi menyiasat tuduhan-tuduhan rasuah.

(ix) Perkhidmatan Cemerlang bagi menghargai pegawai-pegawai yang didikasi dan telah memberikan sumbangan yang istimewa. Di dalamnya terkandung tujuh Teras Perkhidmatan yang menjadi asas bagi prestasi kelakuan dan kerja-kerja seharian kakitangan awam.

(x) Penghantaran pegawai-pegawai melanjutkan pelajaran bagi meluaskan pengetahuan dan pengalaman mereka agar dapat memberi sumbangan yang lebih bermakna dan produktif apabila balik nanti.
Penutup

Bersih, Cekap dan Amanah adalah satu konsep yang murni. Sifat-sifat ini adalah asas yang penting di dalam mengujudkan satu masyarakat Malaysia yang benar-benar bertamaddun dan bermoral bersesuaian dengan Islam sebagai ugama rasmi.
Dengan itu konsep ini tidak boleh dipisahkan dan hendaklah berjalan seiring dengan Dasar Penerapan Nilai-Nilai dan Konsep Kepimpinan Melalui Teladan serta Rukun Negara.


Jika dikaji keseluruhannya slogan BCA ini akan memberi kesan dalam pencapaian satu pentadbiran yang benar-benar berhasrat mencapai daya pengeluaran yang tinggi melalui etika dan nilai bekerja yang progresif selaras dengan kehendak-kehendak moral yang murni dan terpuji. 

Tuesday, September 25, 2012

JASA TUN KEPADA DUNIA ISLAM


TAHUKAH ANDA??

1) Dia lah yang menggerakkan negara islam yang lain untuk membantu Bosnia & Herzogovinia ketika umat islam disana disembelih oleh pengganas Serbia.

2) Dia juga lah yg menghantar ratusan komando Malaysia yang dibawa masuk se
cara sulit ke Bosnia untuk membantu saudara seIslam ketika era pencerobohan dan pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Bosnia ketika itu. “Kalau negara Arab ini tidak datang membantu, kita hantar sahaja askar kita,” - Tun Mahathir.

3) Dia juga lah berpakat dengan kerajaan Sultan Brunei menyediakan jumlah dana yang berjuta dollar untuk membeli senjata dan peluru anti kereta kebal untuk tentera Islam Bosnia.

4) Dia lah yang pernah menangis ketika melawat Bunker yang menjadi pejabat Yasser Arafat di Palestine.

5) Dia juga lah pemimpin islam yg Yasser Arafat hubungi meminta bantuan dan pertolongan ketika diserang oleh rejim zionis.

6) Dia juga lah yg mempertaruhkan nyawa isterinya,Tun Dr Siti Hasmah menaiki pesawat ke Baghdad membawa bantuan kemanusiaan kepada umat islam demi untuk melepaskn sekatan Amerika Syarikat.

7) Dia lah yang digelar MahaFiraun dan dia jugalah yang lantang mengutuk kekejaman Yakjuj Makjuj / Zionis ke atas umat islam serta mempertahankan islam dimata dunia.

8) Dia lah yang berusaha keras, tak hanya duduk berdoa tanpa berbuat apa2.

9) Dia lah yang ketika saudara islam yang berlainan parti mendoakan kecelakaan untuknya. Tapi dia diizin oleh Allah SWT masuk ke dalam KAABAH.

10) Dia jugalah pernah ditembak dan mengorbankan jawatan tertinggi yang beliau ada bagi menyelamatkan umat Islam di Bosnia. 

Malah beliau kini dianggap sebagai seorang pemimpin dunia yang berjaya meskipun memimpin sebuah negara yang kecil. Beliau bukan hanya berjaya Memerdekakan negaranya dari semua segi, tetapi berusaha memerdekakan negara-negara lain dari belenggu falsafah pembangunan yang dijana dari barat yang jelas muflis idealistiknya..

Siapa dia? Ya... dia lah...

TUN DR MAHATHIR BIN MOHAMAD, Bekas PERDANA MENTERI MALAYSIA dan manusia yang dihormati UMAT ISLAM dan PEMIMPIN ISLAM seluruh dunia .

Say ♥ dan TERIMA KASIH TUN DR MAHATHIR !

KAMI TIDAK MUDAH LUPA...!!!


BAS MEWAH, JET PERIBADI DAN MACAM-MACAM LAGI , TAPI JANGAN INGAT KAMI LUPA TENTANG LIWAT DAN DUIT YANG YAHUDI SPONSOR ...!!!

1>Ketua Pembangkang akui jet peribadi mewah ditaja.
Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui jet eksekutif 
yang dinaikinya bersama-sama beberapa pemimpin pembangkang sebagaimana tersebar di internet ditaja oleh seorang kenalan

2>Guna jet: Zahid cabar Anwar jawab.
Mursyidul Am Kelab Tolak Individu Bernama Anwar Ibrahim (TIBAI), Muhammad Zahid Md. Arip berkata, elaun yang diterima Anwar sebagai Ahli Parlimen Permatang Pauh pasti tidak mencukupi untuk menampung kos sewaan jet tersebut.

3>Siapa pemilik sebenar jet mewah?
- Pendedahan beberapa blog tentang Penasihat Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim menaiki jet eksekutif ke Labuan pada 15 September lalu, menyebabkan rakyat tertanya-tanya siapakah pemilik jet itu.

4>Ahli perniagaan mengaku sewakan jet.
Datuk Mohd. Taufik Omar mengaku menyewakan sebuah jet eksekutif milik syarikatnya kepada Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, namun enggan mengulas berhubung kos sewaan jet tersebut.

5>Sering naik jet ke Sabah dan Sarawak.
Penasihat Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beberapa pemimpin pembangkang telah beberapa kali menaiki jet eksekutif ke Sabah dan Sarawak dalam siri jelajah mereka sepanjang tahun ini.

KAMI TIDAK PERNAH LUPA...!!!

MENSYUKURI NIKMAT KEMERDEKAAN
Kemerdekaan sahaja tidak bermakna jika selepas merdeka negara tidak mencapai kemajuan. Sebab itulah setelah mencapai kemerdekaan Kerajaan Malaysia yang merdeka telah berusaha membangunkan negara. Usaha ini telah membawa hasil diluar jangkaan. 
Daripada sebuah tanah jajahan yang mundur, Malaysia sekarang muncul sebagai salah satu daripada negara yang termaju antara negara-negara membangun. Kemungkinan Malaysia menjadi lebih maju dan rakyat Malaysia hidup lebih selesa dan bahagia bukan lagi satu perkara yang mustahil.

Salah satu nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia KEMERDEKAAN  . Oleh itu,  wajiblah kita  mensyukuri atas nikmat Allah itu kerana kita diberi kesempatan menyambut kemerdekaan diri dan negara ke-55 dalam suasana yang penuh aman, damai dan sejahtera.
Menginsafi akan nikmat yang dianugerahi Allah s.w.t. kepada kita dengan pelbagai kekayaan hasil bumi, kemudahan infrastruktur, pendidikan, pekerjaan dan lain-lainnya, maka eloklah kita merenung diri sendiri dan bertanya: Apakah sumbangan kita terhadap agama, bangsa dan negara selepas 55 tahun negara kita mencapai kemerdekaan?
Sekiranya kita menyedari akan hakikat kemerdekaan sebagai titik permulaan terhadap kebebasan dalam erti yang sebenar-benarnya, maka sewajarnya kita bersyukur akan nikmat Allah s.w.t sebagaimana firmannya di dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 20 yang bermaksud: ”Dan (ingatlah mereka wahai Muhammad) ketika Nabi berkata kepada kaumnya:Wahai kaumku! Kenanglah nikmat Allah (yang diberikan) kepada kamu ketika ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang Nabi, dan ia menjadikan kamu bebas merdeka (setelah kamu diperhambakan oleh Firaun dan orang-orangnya) dan ia memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat (yang ada pada masa itu).
Intipati daripada seruan Nabi Musa a.s yang menyeru bangsanya mengingati nikmat kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. supaya kita memperbaiki diri akan kebebasan kita daripada penjajahan mental dan moral oleh kolonial dan neokolonialisme.
Dalam konteks kesyukuran terhadap nikmat Allah ini, secara realitinya kita dapat bandingkan dengan negara lain seperti yang terpapar di dalam televisyen dan akhbar jelas tergambar akan pelbagai bala bencana dialami manusia – banjir, gempa bumi, kemarau, runtuhan salji, letupan gunung berapi dan peperangan dialami di negara-negara lain.
Misalnya di negara Afrika, masih ramai yang menderita kelaparan dan tidak menikmati pendidikan asas sebagai tunjang pembangunan bangsa dan negara.
Dengan demikian, kita sepatutnya memetik hikmah itu agar kita tidak lupa diri dan sentiasa mensyukuri nikmat keamanan, kekayaan dan kedamaian yang diberikan kepada negara kita yang tercinta ini dan seterusnya mendekatkan diri kepada-Nya. Untuk itu, kita wajar merenung firman Allah s.w.t yang bermaksud: ”Dan (berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar) Allah memberikan salah sebuah negeri yang aman damai dan tenteram, yang didatangi rezeki yang mewah dari tiap-tiap tempat, kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya yang disebabkan apa yang mereka telah lakukan.” (surah an-Nahl ayat 112)
Mensyukuri nikmat kemerdekaan dan tidak mengkufurinya bererti kita memanfaatkan segala anugerah Allah dengan turut serta mengisi kemerdekaan iaitu melakukan kerja-kerja yang bermanfaat dalam melestarikan pembangunan fizikal dan pembangunan rohani, sebagaimana yang digariskan dalam wawasan negara.
Kestabilan ekonomi, kekayaan hasil bumi dan kebebasan rakyat mencari rezeki di setiap inci muka bumi kita merupakan anugerah Allah s.w.t. dan kita wajib bersyukur. Allah s.w.t. berfirman: ”Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmat kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azab-Ku amatlah keras.” (Surah Ibrahim ayat 7).
Antara Islam dan syukur itu ada hubungan yang tak mungkin terpisah dan tidak mungkin adanya yang satu tanpa hadirnya yang lain. Dapatlah ditegaskan bahawa kedua-duanya merupakan dua sisi dari satu mata wang.
Jelas bahawa bersyukur itu merupakan tugas pertama dan utama bagi mereka yang ingin mematuhi kehendak Allah. Setiap muslim wajib mensyukurkan setiap nikmat yang telah diterimanya dari Maha Penciptanya, jika tidak ia masih dinilai belum Islam dalam erti kata yang sebenar. Orang yang tidak pandai bersyukur sebenarnya dianggap telah kufur pada nikmat tapi belum sampai kufur akidah.
Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, kami perintahkan (lebih dahulu) orang-orang yang melampau-lampau dengan kemewahan di antara mereka (supaya taat), lalu mereka menderhaka (tidak bersyukur) dan melakukan maksiat padanya; maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya.” (Surah al-Isra ayat 16)

Sunday, September 23, 2012

JOM BINCANG BAJET UNTUK NEGARA BERSAMA PM...!!!Perdana Menteri ajak rakyat bincang Bajet 2013.

KUALA LUMPUR 22 Sept. - Datuk Seri Najib Tun Razak mengajak semua rakyat termasuk warga asing yang tinggal di Malaysia
menyertai sesi #TanyaNajib kali kedua pada 3 Oktober depan bermula 9 malam sempena pembentangan Bajet 2013, 28 September ini.

Perdana Menteri berkata, pada malam tersebut semua rakyat diberi peluang sepenuhnya mengemukakan apa jua persoalan mengenai bajet yang telah dibentangkan di Parlimen itu.

Kata beliau, bajet berkenaan bukan sahaja dijangka memberi impak positif kepada ekonomi negara malah, ia juga membawa impak yang baik kepada masyarakat.

Oleh itu, saya mahu terus berinteraksi dengan anda semua bagi mendapatkan maklum balas mengenai bajet tersebut selepas ia dibentangkan.

Maka, saya menjemput rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat sama ada dari bandar mahupun luar bandar, pakar dalam bidang tertentu, para atlet, artis serta warga asing yang tinggal di negara ini untuk sama-sama menyertai sesi tersebut (#TanyaNajib), katanya.

Beliau berkata demikian dalam blog 1Malaysia dihttp://1malaysia.com.my/, semalam.

Dalam perkembangan berkaitan, Najib mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang telah memberi input untuk Bajet 2013 ketika diadakan sesi #TanyaNajib buat kali pertama pada 11 Januari lalu.

Tinggal beberapa hari saja lagi saya akan membentangkan Bajet 2013 di Parlimen . Pembentangan Bajet tersebut dibuat selepas mengambil kira pandangan rakyat mengenainya.

Atas kesempatan itu, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua di atas input yang diberikan dan ini sekali gus membuktikan bajet kali ini dibuat dari rakyat untuk rakyat, katanya.

Najib memberitahu, pada sesi #TanyaNajib (pertama), beliau telah menerima reaksi memberangsangkan menerusi Twitter.

Saya telah menjawab sebahagian daripada soalan anda semua itu menerusi laman YouTube dan ia melibatkan beberapa soalan santai seperti peribadi saya sehinggalah ke soalan serius seperti hal ehwal ekonomi negara.

Menyedari hakikat bahawa Bajet kali ini akan memberi inisiatif yang sangat besar kepada negara, saya melihat penganjuran sesi #TanyaNajib kali kedua ini memberi manfaat sangat baik kepada kita semua, ujarnya.

Bagi penganjuran sesi #TanyaNajib kedua Bajet 2013, beliau merancang untuk menggunakan platform komunikasi dalam talian secara maksimum iaitu dengan menggunakan Ah Jib Gor, Twitter, Facebook, Google+ dan banyak lagi.

Perdana Menteri berkata, beliau akan mengadakannya menerusi akaun Google+ miliknya selain akan menerima setiap soalan melalui laman media sosial yang lain.

Sesi kali ini juga boleh ditonton secara langsung menerusi laman YouTube saya. Ikuti saya di Twitter dan Facebook untuk maklumat lanjut bagaimana untuk menyertai sesi berkenaan.

Wednesday, September 19, 2012

MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT.
1-Perpaduan yang erat antara kaum  di Malaysia mengelakkan negara di perkotak katikan oleh kuasa luar.
2-Yang perlu hanyalah kita bersatu padu tanpa mengira kaum dan agama berlandaskan semangat 1 Malaysia.
3-Rakyat Malaysia haruslah bertanggungjawab menerima segala adat resam dan budaya yang berlainan agama dengan fikiran yang terbuka.

TIDAK dapat dinafikan bahawa penduduk Malaysia terdiri daripada berbagai kaum. 
Kerajaan tidak pernah berhasrat menghapuskan kaum-kaum bukan Melayu beserta budaya mereka.
Semua kaum bebas mengekalkan identiti mereka -- iaitu bahasa, agama dan kebudayaan mereka.
Tetapi di waktu kita mencapai kemerdekaan kita telah membuat satu perjanjian untuk menerima nama rasmi negara ini sebagai Malaysia, bangsa kita sebagai Bangsa Malaysia dan bahasa kita Bahasa Malaysia. Semua nama-nama ini diasaskan kepada nama penduduk asal yang terbesar di negara ini iaitu bangsa Melayu.
Mengakui dan menerima Malaysia, bangsa Malaysia dan bahasa Malaysia tidak menjadikan kita semua orang Melayu.
Daripada segi ethnik, kita kekal sebagai Cina atau India atau Iban atau Kadazan atau Murut dan lain-lain.
Kita menjadi bangsa Malaysia hanya sebagai political identity yang mempunyai negara yang tertentu.

KITA SATU MALAYSIA...!!!


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=364880140259008&set=a.332020273544995.76869.331865920227097&type=1&theater

Sunday, September 16, 2012

INILAH NASIB KU.....!!!


7 -SEBAB KENAPA LAJIM UKIN MENYESAL TAK SUDAH....!!!


1- TIADA TAWARAN JAWATAN UTAMA DALAM PARTI2 PEMBANGKANG.
Parti pembangkang tidak menawarkan apa2 jawatan penting kepada Lajim ekoran mereka melihat 
tiada kepentingan politik dari kemelut yang di timbulkan oleh Lajim. Isu Lajim ini hanya digunakan 
untuk menaikan lagi sokongan terhadap mereka dan bukan untuk Lajim.

2-TIADA LAGI KEMUDAHAN  KERAJAAN BN DAN JENTERA PARTI UMNO.
Keistimewan-keistimewaan seperti dahulu sudah tidak ada lagi. Semuanya perlu di usahakan sendiri.
Lajim makin kalut dan mengelabah kerana selama ini ia dibantu oleh jentera parti dan kerajaan, apabila sudah di tarik balik 
semuanya perlu diusahakannya sendiri.

3-TIADA LAGI SOKONGAN PADU KAUM SENDIRI.
Kaumnya sendiri tidak bersetuju dengan tindakannya. Malahan tidak mendapat sokongan serta dibiarkan keseorangan menyelesaikan .

4-TERPAKSA PAKAI DUIT SENDIRI.
Kalau dahulu sering mendapat penajaan pelbagai syarikat dan agensi, kini segala kos terpaksa ditanggung sendiri.
Mereka yang dahulu pernah membantunya pun sudah meninggalkannya seorang kerana sudah tidak ada kepentingan politik.

6-AKAR UMBI UMNO BEAUFORT MAHU DIA DIPECAT.
Merasakan dirinya sangat penting serta  mendapat sokongan ramai, namun setelah menyedari tidak mendapat sokongan akar umbi maka PM pun  tidak datang "melayan" karenahnya , dia meroyan "gila talak".
Akar umbi yang terdiri dari ketua-ketua cawangan dan ahli biasa mahu dia dipecat dari parti kerana mengkianati perjuangan parti.


7-CITA -CITA MENJADI KETUA MENTERI BERKUBUR.
Hancur musnah cita-cita dan harapannya untuk menjadi Ketua Menteri. Segala usaha dan perancangannya secara 
totalnya GAGAL.  Karier politiknya sudah menuju ke penghujung jalan. Andai dia berpatah balik pun bintangnya sudah 
tidak bersinar lagi. 

Monday, September 10, 2012

SUARAM KA SUAHARAM JADAH...? ? ?
Sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Amerika Syarikat, antara penyumbang dana terbesar kepada Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), dipercayai mempunyai kaitan dengan spekulator matawang terkenal George Soro
s, menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.

Bagaimanapun, Ismail Sabri berkata, siasatan masih di peringkat awal bagi memastikan penglibatan individu itu yang digelar "penyangak mata wang" ketika krisis ekonomi di Asia Tenggara pada 1997 dan 1998.

"Siasatan awal mendapati ada bukti berdasarkan dokumen dan perjanjian kedua-dua pihak, dan kita dapati NGO terbabit adalah salah satu daripada dua NGO berpangkalan di Amerika Syarikat yang menjadi penyumbang dana terbesar SUARAM.

"Mengikut maklumat, NGO itu dipercayai mempunyai kaitan dengan Soros berdasarkan dokumen dan emel (antara kedua-dua pihak)," katanya selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Rasah di Politeknik Nilai di sini, hari ini.

Katanya, kementeriannya melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sedang menyiasat lanjut perkara itu, dan beliau menggesa Bank Negara untuk campur tangan.

"Bank Negara perlu menyiasat perkara itu mengikut Akta Pencegahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLATFA) 2001 bagi mengambil tindakan terhadap kemasukan wang yang meragukan," kata Ismail Sabri.

Beliau turut meminta Kementerian Dalam Negeri dan Pendaftar Pertubuhan (ROS) menentukan status SUARAM. - BERNAMA

MAJLIS SYURA PAS TIDAK ADIL....!!!???Harun Din dan Nasha bersatu ~ 
Nik Aziz keluar mesyuarat dulu~
Anwar Mat Sabu balik mati kutu~ 
Kerana Ulama dan akar Umbi tak setuju~

kui ...! kui ...! kui...!


KUALA LUMPUR 9 Sept. - Kedudukan bekas Timbalan Presiden Pas, Nasharudin Mat Isa dalam parti itu kekal, kata Presidennya, Datuk Seri Abdul Hadi Awang.

Keputusan Majlis Syura Ulama Pas itu dilihat sebagai satu tamparan buat golongan 'Anwarinas' yang tidak senang dengan tindak-tanduk Nasharudin selama ini termasuk terbaru, membantu pertemuan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dengan ulama Arab Saudi di Mekah baru-baru ini.

Mengesahkan perkara itu, Abdul Hadi berkata, Nasharudin kekal sebagai Ahli Majlis Syura Ulama Pas dan ahli parti itu termasuk sebagai Ahli Jawatankuasa Pusat parti.

Bagaimanapun, beliau masih berteka-teki mengenai masa depan Ahli Parlimen Bachok itu sebagai calon pilihan raya umum akan datang.

"Mesyuarat Majlis Syura Ulama Pas malam ini membincangkan mengenai Lajnah Penerangan Pusat Pas (dan) persiapan pilihan raya.

"(Kedudukan Nasharudin) tiada dalam agenda mesyuarat walaupun sudah habis mesyuarat dan masih lagi menjadi ahli Majlis Syura Ulama," katanya kepada pemberita selepas Mesyuarat Majlis Syura Ulama parti itu malam ini.

Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Timbalan Mursyidul Am Pas, Datuk Dr. Haron Din yang sebelum ini mempertahankan kenyataan Nasharudin mengenai keperluan Pas mengkaji semula kerjasama dalam pakatan pembangkang.

Abdul Hadi dalam mesyuarat pusat parti itu pada 25 Ogos lalu menegaskan, isu bekas Timbalan Presiden Pas itu akan dibincangkan pada mesyuarat Majlis Syura Ulama malam ini.

Mengulas lanjut kata Abdul Hadi, mesyuarat malam ini merupakan pertemuan biasa majlis tersebut yang bermesyuarat dua kali sebulan.

Difahamkan, mesyuarat itu bermula sekitar pukul 9 malam dan Nasharudin tiba kira-kira 10 minit sebelum ia dimulakan.

Dalam pada itu, Mursyidul Am Pas, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat dilihat meninggalkan mesyuarat lebih awal iaitu sekitar pukul 9.20 malam.
Para pemberita yang menunggu sejak awal bagaimanapun tidak dibenarkan masuk ke dalam ibu pejabat Pas itu bagi merakamkan gambar dan terpaksa menunggu di kaki lima bangunan berkenaan sehingga Abdul Hadi keluar memberikan kenyataan pukul 11.10 malam.

Haron dan Nasharudin ketika ditanya perjalanan mesyuarat enggan memberikan sebarang ulasan.

Saturday, September 8, 2012

NASHA TIDAK AKAN DI PECAT


Nasha tidak akan di pecat....!!! Mat sabu and the Geng tentu tak suka mendengar cerita macam ni, apatah lagi boss mereka mursyidul am PKR dah bersusah payah cuba menyinkirkan Ulama yg lantang di dalam PAS.
APAKAH AKAN ADA LEMBARAN BARU DALA
M PERHUBUNGAN CINTA PAS DAN PKR ?
AKAN TERLAKSANAKAH IMPIAN MEWUJUDKAN PIMPINAN ISLAM PAS DAN UMNO ANDAI KATA NASHA KEMBALI KE TAHTA KEPIMPINAN PAS ?
AKAR UMBI PAS SUDAH BERSUARA....ULAMA PAS SUDAH BRSUARA.....SEDIAKAH MAT SABU MENGHADAPI TENTANGAN DARI MEREKA ...? ? ?


KUALA LUMPUR 6 Sept. - Timbalan Mursyidul Am Pas, Datuk Dr. Haron Din berkata, beliau tidak pernah membayangkan bahawa Nasharudin Mat Isa akan dipecat daripada Pas ekoran gesaan bekas Timbalan Presiden tersebut supaya parti itu mempertimbangkan semula hubungan dengan pakatan pembangkang sebelum ini.


Sambil mengulangi pendiriannya sebelum ini yang mempertahankan tindakan Nasharudin itu, Haron berkata, apa yang disarankan oleh Ahli Parlimen Bachok itu dianggap sebagai bukan satu perkara besar sehingga boleh menyebabkan berlakunya pemecatan terhadap ahli parti itu."Seperti saya katakan dahulu, saya tidak nampak itu sebagai satu perkara besar sehingga boleh berlaku pemecatan semata-mata kerana adanya pandangan peribadi yang mungkin dilihat sebagai bertentangan dengan perjuangan parti"Sepanjang pemerhatian saya terhadap isu ini, tiada apa yang mengatakan bahawa Nasharudin patut dipecat melainkan ia hanya cakap-cakap pihak luar semata-mata," katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.Beliau diminta mengulas dakwaan satu sumber dalam Pas yang mengatakan bahawa Nasharudin dipercayai akan dipecat daripada parti itu pada Ahad ini sempena mesyuarat Ahli Jawatankuasa (AJK) pusat dan mesyuarat Majlis Syura Ulama Pas.Menurut sumber itu, pemecatan Ahli Parlimen Bachok itu akan dipersetujui pada mesyuarat AJK Pas Pusat yang dikuasai oleh golongan 'Anwarinas' yang bersidang pada sebelah pagi 9 September ini.Malah, golongan Anwarinas iu juga dikatakan akan mempengaruhi mesyuarat Majlis Syura Ulama yang akan diadakan pada sebelah malamnya bagi memastikan Nasharuddin dipecat.Haron berkata, beliau sendiri tidak tahu sama ada isu berhubung Nasharudin akan dibincangkan di dalam mesyuarat Majlis Syura Ulama Pas pada tarikh itu nanti.Malahan, beliau sendiri tidak nampak isu berhubung kenyataan Nasharudin itu boleh sampai ke peringkat yang menjadi tajuk utama perbincangan dalam mesyuarat Majlis Syura Ulama nanti."Kalaupun nak sampai kepada apa yang dikatakan itu (pemecatan Nasharudin), itu akan bergantung kepada sejauh mana perkara itu serius atau tidak."Lebih-lebih lagi pemecatan ahli ini bukan kerja Syura (Majlis Syura Ulama). Kita ada sistem dalam parti kita. Kita ada Lajnah Disiplin dan ia sepatutnya dibincangkan di peringkat itu jika ada berlaku kesalahan. Kalau tidak, maka tidak perlu dibincangkan," katanya.Tambah beliau, sebarang perselisihan faham yang berlaku di dalam parti adalah perkara biasa dan normal, namun apa yang berlaku itu tidak akan menjejaskan kerukunan Pas.

http://www.youtube.com/watch?v=4gajnJ5DvRU

MINTA TOLONG LA SAMA PAPA AL-LIWATI...!!!

BUAT ONAR......KEMUDIAN MINTA MAAF, APA..!!! KAMI NI ANAK PATUNG KE?

SUDAH MENJADI RESAM MANUSIA, BILA SUDAH DITIMPA MUSIBAH BARULAH NAK INSAF, 
BARULAH NAK INGAT TUHAN,
BARU RASA NAK MINTA MAAF,
ANDAIKATA TIADA TINDAKAN DIAMBIL, ADAKAH AKAN TIMBUL RASA INSAF INI . . . ? ? ?
HATI RAKYAT MALAYSIA TELAH DI SAKITI, MAAF SAJA KE UBATNYA ? Pelajar kolej swasta Muhammad Ammar A Rahman, 19, yang melondehkan seluar menghina Perdana Menteri semasa malam Ambang Merdeka baru-baru ini, secara peribadi memohon maaf kepada Datuk Seri Najib Tun Razak dan seluruh rakyat Malaysia.
Katanya, dia menyesal apa yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sedemikian.
"Saya tidak dibayar oleh mana-mana pihak," kata beliau pada satu sidang media di sini, petang ini.
Dia juga berkata, segala apa yang dilakukannya pada malam 30 Ogos adalah atas kerelaan sendiri tanpa dipengaruhi mana-mana pihak.
"Saya sedar apa yang saya lakukan ini satu kesilapan. Saya juga berjanji pada diri sendiri, saya tidak akan mengulanginya di masa hadapan,” katanya dengan wajah tenang di hadapan pihak media di rumahnya, di sini.
Menurutnya, dia juga memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya Najib atas perbuatan biadabnya dan jika diberi peluang, dia bersedia bertemu pemimpin negara itu untuk memohon maaf secara peribadi.
“Sekiranya dikenakan tindakan undang-undang, saya juga terima dengan reda," katanya.
Mengimbas kembali kejadian malam 30 Ogos lalu, Muhammad Ammar berkata, dia langsung tidak merancang ke Dataran Merdeka kerana pada asalnya bercadang untuk pulang ke kampung.
"Saya bertukar fikiran apabila menerima pelawaan rakan," katanya.
Bagaimanapun dia menafikan tindakan yang dilakukan dipengaruhi atau dibayar oleh mana-mana pihak.
"Apa yang saya lakukan adalah semata-mata kerana kesilapan diri sendiri. Saya seperti orang tidak sedar semasa melakukannya, bukan dipengaruhi atau dibayar sesiapa," jelasnya.
Muhammad Ammar dalam pertemuan dengan media semalam turut memohon agar gambarnya tidak lagi disebarkan di Internet, selain merayu agar anggota keluarga, terutama ayahnya tidak diganggu dengan sistem pesanan ringkas (SMS) berbaur cemuhan.
“Saya yang bersalah, bukan ayah atau keluarga saya. Tolonglah, jangan salahkan kedua ibu bapa saya," rayu Muhammad Ammar.
Menurut bekas penuntut tahun dua program Diploma Multimedia Kreatif Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetics ini, ada bloggers yang menyebarkan kisah tidak benar mengenai dirinya.
"Daripada 10 bloggers yang menyiarkan kisah saya, hanya dua yang benar dan boleh dipercayai.
“Ada di antara mereka menuduh saya mempunyai kaitan dengan kongsi gelap, sedangkan itu tidak benar," katanya.

KITA LANCAR SETELIT BUKAN ROKET


Walaupun tidak pernah merancang nak pergi ke bulan, tapi Malaysia sudah berjaya melahirkan seorang angkasawan.
Walaupun tidak berkemampuan membina roket ataupun "membinanya" di bendera, tapi Malaysia telah berjaya melancarkan setelit yang dibina oleh anak tempatan.


KUALA LUMPUR - Malaysia merancang untuk melancarkan satelit angkasa padat yang direka dan dibina oleh Institut Sains Angkasa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) untuk memantau ionosfera.
   
Pengarah Angkasa Professor Dr Mohd Alauddin Mohd Ali berkata pelancaran satelit nano merupakan cara yang kos efektif untuk mengumpul data mengenai bumi.
   
"Satelit baru itu direka untuk memantau perubahan dalam ionosfera yang disebabkan letupan solar. Banyak negara bimbang matahari akan mencetuskan letusan yang lebih kerap yang boleh menyebabkan kerosakan kepada peralatan komunikasi dan komputer di bumi," katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh universiti itu.
  
Mohd Alauddin berkata UKM telah menggunakan kira-kira RM150,000 daripada geran kerajaan dalam membangunkan peranti dan pelancarannya.
   
Ia adalah sebahagian daripada konsortium Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu diketuai pasukan penyelidik Sepanyol yang menggalakkan negara-negara untuk turut serta dengan berkongsi data melalui satu rangkaian satelit bumi di seluruh dunia.
  
Kenyataan itu berkata dengan cara ini, negara-negara membangun akan mampu untuk melancarkan peranti pengesanan data pada kos yang berpatutan dan boleh menerima maklumat daripada peserta lain.
   
Tarikh dan tempat pelancaran belum dimuktamad, kata kenyataan itu sambil memberitahu bahawa beberapa negara seperti China dan Amerika Syarikat bersedia untuk menggerakkan satelit nano dengan memasukkannya ke satelit yang lebih besar, kemungkinan dari negara ketiga.
   
Satelit nano atau satnano adalah satelit tiruan dengan jisim antara satu hingga 10kg. Ia biasanya memerlukan dorongan inovatif, kawalan sikap, komunikasi dan sistem pengiraan. -

Wednesday, September 5, 2012

KAMI NAK AIR PERCUMA...!!!RAKYAT SELANGOR BERHAK MENIKMATI 20METERPADU PERCUMA IAITU LEBIH KURANG BERJUMLAH RM11.40.
SEBANYAK  1378 PANGSAPURI DAN KONDOMINIUM DI NEGERI SELANGOR TIDAK PERNAH MENIKMATI AIR PERCUMA SEPERTI YANG DIJANJIKAN PAS - PKR - DAN DAP. INI BERMAKNA  RM300 JUTA LEBIH YANG PERLU DIBAYAR OLEH KERAJAAN SELANGOR KEPADA RAKYAT.
 KAWASAN YANG PALING BANYAK  PANGSAPURI DI SELANGOR IALAH DI PETALING JAYA IAITU SEBANYAK 479 KAWASAN , GOMBAK 462 KAWASAN PANGSAPURI, DI KLANG 273 KAWASAN.
ITU BELUM DIAMBIL KIRA INDIVIDU YANG BERADA DIDALAM KAWASAN-KAWASAN TERSEBUT.

KITA TIDAK HAIRAN SANGAT ANDAI YANG MENIPU ITU PKR DAN DAP...INI KERANA PEMIMPIN-PEMIMPIN MEREKA MEMANG PAKAR DALAM BAB MENIPU. TETAPI PEMIMPIN PAS YANG BERIMEJKAN ISLAM NI.....TERCENDERONG JUGA MENIPU RAKYAT, INI YANG TAK BOLEH DITERIMA....MEREKA BUKAN SAJA MEROSAKKAN IMEJ PAS.....TAPI MEROSAKKAN IMEJ ISLAM YANG DI BAWA.


HORMATI WANITALayanlah isteri dengan lemah lembut dan dengan sopan. Andai sudah tidak suka , hantar dan pulangkan kepada dua orang tuanya. Janganlah menganiaya dan menyakiti dirinya, apatah lagi mencederakannya. Lelaki adalah pelindung kepada wanita, buk
an menzalimi mereka.

Kepada Wanita-wanita, selidik dan siasatlah dahulu bakal calon suami anda. Jangan mudah terpedaya dengan kemewahan dan kata-kata cinta. Entah sampai bilakan kezaliman terhadap wanita akan berakhir....???

Semoga Anda diluar sana mengambil iktibar dari kisah ini.....