Saturday, January 19, 2013

PERATUSAN PEMILIKAN PREMIS PERNIAGAAN BERDASARKAN KAUM


• Sehingga 2007, pemilikan bangunan oleh
Bumiputera berada pada kadar 15% sahaja
iaitu pemilikan bangunan (15.7%), kompleks
perniagaan (29.2%), premis perindustrian
(3.5%) dan hotel (20.8%).

• Pemilikan terbesar ialah oleh kaum Cina
iaitu 76.1% di mana mereka memiliki
bangunan (75.7%) , kompleks perniagaan
(61.9%), premis perindustrian (87.2%) dan
hotel (54.0%).

• Kaum India pula memiliki 3.8% daripada
keseluruhan premis perniagaan iaitu
bangunan (4.3%), kompleks perniagaan
(2.9%), premis perindustrian (1.5%) dan
hotel (2.7%).

• Kaum-kaum lain pula memiliki 5.1%
keseluruhan bangunan.

• Walaupun penduduk negara yang teramai
ialah Bumiputera, namun pemilikan harta
di kalangan Bumiputera masih rendah
berbanding orang bukan Bumiputera
terutama kaum Cina.