Sunday, October 30, 2016

KEPRIHATINAN KERAJAAN KEPADA PENGANGKUTAN AWAM DARATPengangkutan awam amat penting kepeda rakyat terutama kepada warga bandar seperti di Kuala Lumpur.  Kesesakan yang boleh dikatakan saban hari menjadi igaun penduduk bandar seperti Kuala Lumpur memerlukan penyelesaian yang jitu dari kerajaan.

Oleh itu pada pembentangan bajet 2017, Perdana Menteri  Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak dengan sudinya memperutukkan sejumlah bajet khas untuk menambaikan beberapa  jenis pengangkutan awam darat. Ini bagi meningkatkan lagi mutu perkhidmatan pengangkutan awam agar setanding dengan  negara maju. 

Pekara ini mendapat perhatian daripada Ketua Pegawai Eksekutif Pengangkutan Awam Darat Malaysia (SPAD), Mohd Azharuddin Mat Sah, beliau berkata SPAD amat menantikan perutukan dalam usaha meningkatkan kemajuan dalam pengangkutan awam darat. 

Beliau yakin dengan peruntukan di bawah Bajet 2017, pengangkutan awam darat akan mencapai sasaran perkongsian 40 peratus di kawasan dalam bandar menjelang 2030. SPAD akan berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Seperti yang sedia kita maklum kawasan Kuala Lumpur atau Klang Valley merupakan kawasan yang kian pesat membangun, oleh itu bagi mengurangkan kesesakan yang teruk di Lembah Klang ini kerajaan begitu komited dalam merealisasikan projek penyambungan laluan Transit Aliran Ringan (LRT) bagi laluan Kelana Jaya dan Ampang. Bukan itu sahaja, kerajaan juga sedang melaksanakan projek Transit Aliran Massa (MRT) Sungai Buloh  ke Kajang yang bakal beroperasi pertengahan tahun hadapan.

Tidak dilupakan kawasan diluar Lembah Klang, kerajaan telah memperuntukan sebanyak RM100 juta bagi pemulihan laluan Pantai Timur yang mengalami kerosakan teruk ketika banjir bedsar pada 2014 yang lepas. Termasuklah memulihkan laluan hubungan landasan keretapi bagi kawasan luar bandar.

Justeru itu Perkhidmatan Tren Elektrik (ETS) akan memperkenalkan 19  set tren baharu yang bakal beroperasi bagi laluan Johor Bahru - Padang Besar bagi mempertingkatkan frekuensi perkhidmatan serta kapasiti bagi memenuhi permintaan untuk perkhidmatan awam darat.