Saturday, February 2, 2013

STATISTIK YANG SANGAT DITAKUTI OLEH BARISAN NASIONALMETODOLOGI KAJIAN
• Temu bual bersemuka dan edaran soal selik
kajian oleh anggota Jabatan Penerangan
dan Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA)

SAMPEL KAJIAN
• Sample bagi kajian ini sebanyak 32,850
orang dalam kalangan warga negara
Malaysia berumur 15 hingga 40 tahun
yang merupakan golongan belia. Pemilihan
sample di lakukan secara rawak di lokasi
perhimpunan Jutaan Belia (Putrajaya).

PUNGUTAN DATA
• Pungutan data bagi kajian ini dijalankan
pada 23 hingga 27 Mei 2012.

SKOP KAJIAN
• Warga Negara Malaysia dalam kalangan
belia berumur 15 hingga 40 tahun yang
menyertai Perhimpunan Jutaan Belia di
Putrajaya.