Thursday, April 19, 2012

Bangsa Melayu Perlu Lebih Berusaha

Bangsa Melayu Perlu Lebih Berusaha

“Kita bukan tidak punyai kebolehan. Kebolehan kita tak kurang daripada yang lain. Tetapi oleh kerana kita tidak pegang kepada nilai-nilai yang baik, dan dengan itu kita kurang berjaya. Sebaliknya kalau orang yang sama kalau dia memegang kepada nilai yang baik maka dia tetap akan berjaya dan kita tidak lagi akan bergantung kepada perlindungan tertentu, tidak perlu menggunakan tongkat supaya kita dapat berjalan, sebaliknya kita boleh berjalan dengan tegap dan kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum-kaum yang lain.”

TUN MAHATHIR MOHAMAD