Sunday, July 28, 2013

KESELURUHAN ISLAM


Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Ugama Islam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.

Apabila kita memasuki Islam secara keseluruhan, kita akan dapati didalamnya ada akidah , ibadah , ekonomi , politik, akhlak dan sebagainya. Maka kita akan brusaha supaya setiap tuntutan Islam itu ditunaikan, juga menilai setiap pekara dengan keluasan Islam itu.

Jika kita cuba melihat Islam hanya dari pintu ekonomi sahaja umpamanya, tanpa melihat soal akidah , ibadah , akhlak dan sebagainya , maka perbincangan ekonomi kita itu akan kontang dari sudut akidah , ibadah dan akhlak. 

Sehingga jangan nanti panel-panel Syariah bank hanya cekap "meluluskan" produk-produk bank atas nama Islam, namum tidak memikirkan soal roh keadilan dan kebebasan dari unsur penindasan ekonomi keatas pengguna yang merupakan cabang daripada akhlak Islam.

Maka ramai mulai merasakan sesetengah produk perbankan Islam itu lebih membebankan dibandingkan yang konvensional.

Demikian juga janganlah dalam keghairahan berpolitik, kita melihat segala-galanya dengan nilaian politik semata-mata . Hingga kita melupai soal-soal akidah dan akhlak Muslim , persaudaraan Islam dan sebagainya yang menjadi tuntutan agama.