Tuesday, September 20, 2016

LRT KELANA JAYA : SPAD ARAH SIASATAN SEGERA


Kerosakan teknikal yang berlaku pada jaringan pengangkutan Stesen LRt Kelana Jaya dipandang serius oleh Suruhanjaya Pengakutan Awam Darat  kerana ia telah melibatkan ramai pengguna terjejas disamping faktor-faktor keselamatan yang menjadi keutamaan SPAD. Bertindak dari insiden ini pihak SPAD telah mengarahkan adakan audit bebas dengan segera bagi menyiasat masalah ini. 

SPAD juga mahu Prasarana untuk meningkat dan menaik taraf laluan Kelana Jaya bagi menjamin kebolehpercayaan perkhidmatan dengan meningkatkan ketersediaan bekalan kuasa elektrik dan pengurusan insiden. Bagi SPAD inisiden ini perlu diberi perhatian serius, siasatan menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap aspek teknikal dan bukan teknikal.

Prasarana diberi tempoh sehingga 21 September ini untuk menyerahkan laporan audit mereka kepada pihak SPAD. Bagi memudahkan dan menyegerakan audit tersebut SPAD telah melantik juruaudit teknikal bebas bagi melaksanakan penilaian terhadap aspek-aspek kebolehpercayaan, ketersedian, penyelengaraan, keselamatan dan keupayaan operasi LRT.

Dalam masa yang sama Prasarana diarahkan supaya lebih utamakan terhadap pengesanan secara lebih proaktif dan melakukan penyelenggaraan pencegahan terhadap bekalan elektrik LRT serta penyelengaraan Tren bagi mengelakan gangguan pada masa hadapan disamping dapat mengembalika keyakinan dan kebolehpercayaan pengguna terhadap keupayaan tren.

Beberapa penelitian perlu dilakukan terutama dalam  isu-isu  sistem dalam kerangka siasatan Prasarana yang melibatkan beberapa proses semakan semula dan peningkatan penyelengaraan bagi mencapai tahap yang boleh diyakini pengguna. Keseluruhan proses ini dijangka mengambil masa tidak kurang dari tiga bulan.

SPAD juga mahukan Prasarana mengambil tindakan pemulihan segera dengan mengunakan sumber semaksima mungkin untuk menaik taraf 15 pencawang kuasa di sepanjang laluan Kelana Jaya. Jangka masa untuk menyelesaikan semua kerja-kerja tersebut dianggarkan antara tiga hingga enam bulan. 

Usaha-usaha ini penting untuk meningkatkan kebolehpercayaan bekalan elektrik kepada laluan Kelana Jaya dengan membekalkan kuasa yang mencukupi untuk menyokong permintaan yang semakin meningkat, peningkatan penumpang pada masa hadapan dan juga bagi memanjangkan jangka hayat perkhidmatan.