Sunday, April 7, 2013

MENINGKATKAN KEHIDUPAN WARGA BANDAR• Menstrukturkan semula Kerajaan termasuk mewujudkan Kementerian baharu seiring dengan anjakan corak demografi bandar di negara ini dan menangani cabaran sosial dan ekonomi bandar


• Menambah perwakilan NGO dan masyarakat awam dalam kerajaan tempatan


• Memulihkan semula rumah kos rendah dan flat di bandar-bandar


• Mengambil alih penyelenggaraan prasarana perumahan awam


• Menyediakan perumahan awam berkualiti khusus untuk generasi muda yang mencari kerja


• Menyediakan kemudahan dan kawasan rekreasi bagi meningkatkan kualiti hidup di bandar


• Memastikan kemudahan pendidikan, latihan dan perkhidmatan kesihatan mencukupi


• Menambah baik rangkaian pengangkutan antara bandar dan penempatan


• Membuka lebih banyak Anjung Singgah (pusat perlindungan sementara untuk golongan gelandangan) di kawasan yang diperlukan.