Wednesday, March 30, 2016

Rakyat Dapat Banyak Manfaat Dari UTC Dan RTC

Kerajaan Barisan Nasional menggunapakai kaedah 'Strategi Lautan Biru' yang ternyata merupakan satu pendekatan tuntas dan 'serampang dua mata' iaitu meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan awam sekaligus dapat menjimatkan masa, tenaga dan kos rakyat untuk mendapat perkhidmatan dari pelbagai agensi Kerajaan.

http://www.barisannasional.org.my/kolumnis/rakyat-dapat-banyak-manfaat-dari-utc-dan-rtc