Thursday, August 16, 2012

DENGAN SIAPA MEREKA DI KUMPULKAN....?
"Sesungguhnya orang-orang yang percaya, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Sabiin, dan orang-orang Kristian, dan orang-orang Majusi, dan orang-orang yang mempersekutukan - Allah akan membezakan antara mereka pada Hari Kiamat." (22:17)MEREKA YANG MENGINGKARI AYAT2 ALLAH.....
Orang-orang yang telah didatangkan ayat-ayat Allah tetapi melupakannya kemudian, akan dibangkitkan dalam keadaan buta pada Hari Kiamat. Firman-Nya,

"Tetapi, sesiapa yang berpaling daripada peringatan-Ku, baginya penghidupan yang sempit, dan pada Hari Kiamat, Kami membangkitkan dia buta." (20:124) Mata orang-orang yang berdosa akan merenung dengan tepat. Pandangan orang-orang yang berdosa, seperti yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, akan merendah pada Hari Kiamat. Firman Allah,MENYEMBUNYI DAN MENJUAL AYAT2 ALLAH ......

Kepada orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat al-Qur’an, atau yang menjualnya dengan harga sedikit, Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada Hari Kiamat. Sementara mereka yang menjual perjanjian Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, bukan sahaja Dia tidak berkata-kata tetapi tidak memandangnya jua. Firman-Nya,
 "Orang-orang yang menyembunyikan apa-apa daripada al-Kitab yang Allah menurunkan kepada mereka, dan menjualnya untuk harga yang sedikit .... dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada Hari Kiamat," (2:174)