Tuesday, May 31, 2016

Pindaan Rang Undang-Undang 355Pindaan Rang Undang-Undang 355
Kuasa Mahkamah Syariah hanya terpakai kepada penganut agama Islam dan terikat kepada bidang kuasa yang termaktub dibawah senarai II bagi senarai negeri dalam jadual kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan berkenaan kesalahan terhadap rukun agama Islam.
Sudah jelas bahawa undang-undang ini HANYA TERPAKAI kepada umat Islam. Orang bukan Islam tiada kaitan dengan aturan dan perjalanan mahkamah syariah.
RUU yang dicandangkan juga tidak terkait dengan Enekmen Jenayah Syariah II Kelantan yang pernah dibentangkan dan diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri (DUN) itu sebelum ini.
Ini kerana bagi membolehkan Enekmen Negeri Kelantan dilaksanakan khususnya berkaitan hudud yang melibatkan kesalahan jenayah awam di bawah Kanun Keseksaan dan dalam bidang kuasa Persekutuan seperti mencuri, merompak, tidak cukup sekadar meluluskan pindaan Akta 355.

sumber :