Monday, July 6, 2015

ANDA MUNGKIN TIDAK SEDAR, TETAPI ANDA MENIKMATINYA SETIAP HARI.JUMLAH SUBSIDI / INSETIF / BANTUAN 2009

1- Subsidi harga padi  RM 448 juta

2- Subsidi baja padi RM 274 juta

3- Subsidi harga benih padi RM 119 juta

4- buku teks RM 119 juta

5- Bahan Petroleum RM 6190 juta

6- Bantuan makanan & rancangan makanan RM 1529

7- Bayaran baucer tuisyen / skim baucer tuisyen RM 171

8- Rebet Tunai RM 892

9- Subsidi Haemodialisis RM 11

10- MAS / KTM RM 144 juta

11- Jab. Hal Ehwal Orang Asli (bantuan sekolah) RM 35 juta

12- Subsidi Tol  RM 485 juta

13- Subsidi kepada BPIMB / imbuhan tabung pinjam RM 941 juta

14- Bayaran Insentif RM317 juta
    - Insentif Peningkatan Hasil Padi RM 40 juta
   -  Insentif pengeluaran padi RM 127 juta
    - Insentif Nelayan dan Pendaratan ikan RM 150 juta

15- Bayaran Bantuan  RM 5018
    - Biasiswa / Dermasiswa dan bantuan pelajaran  RM 2990 juta
    - Bayaran pengurusan sekolah Rendah / Menengah / sektor operasi pendidikan  RM 1269 juta
   - Bantuan asrama sekolah RM 759 juta

sumber MOF 2010