Monday, September 23, 2013

CINA PEMILIK MUTLAK TANAH MELAYU ?


Pada asalnya orang Cina yang berada di Vietnam sebagai pemerintah. Orang Cina tidak pernah diserap sepeunuhnya di Vietnam. Semasa pemerintahan Perancis orang Cina hidup berasingan dari orang Vietnam.

Tidak pernah timbul keraguan tentang siapa ynag memiliki Vietnam. Orang Vietnam mewarisi Vietnam dari Perancis. Mereka kemudiannya mengambil langkah menyekat orang Cina (yang berjumlah lebih kurang 2 juta orang) dalam masyarakat mereka. Keturunan Cina yang datang sebagai penakluk dan juga pedagang Cina yang datang kemudian adalah dianggap sebagai orang asing tanpa hak kerakyatan.


Orang Cina tinggal lebih lama di Vietnam berbanding di tempat-tempat lain di Asia Tenggara. Negara mereka berjiran , agama mereka sama dan nama mereka pula hampir-hampir tidak dapat dibezakan. Tetapi Bangsa Vietnam bertegas mengatakan bahawa merekalah pemilik Vietnam dan mereka sahaja yang boleh menentukan siapa dan apa dia orang Vietnam.


Ditempat-tempat lain di Asia Tenggara orang Cina sudah tinggal lama seperti lamanya mereka tinggal di Malaysia. Tetapi dimana-mana pun, mereka tidak pernah mendakwa ataupun di terima sebagai penduduk peribumi berkenaan.


Apa yang ingin saya sampaikan disini ialah bahawa orang Melayu adalah pemilik Tanah Melayu yang sah. Jadi jika sekiranya kerakyatan hendak diberikan kepada kaum-kaum lain yang bukan keturunan Melayu maka pemberian itu patut dibuat berdasarkan PERSETUJUAN ORANG MELAYU. PERSETUJUAN ITU PERLU BERSYARAT.