Thursday, March 30, 2017

UEC - DENGAR DULU PENJELASAN

UEC  -Ramai yang tidak mengetahui bahaw UEC ini  telah pun diiktiraf oleh kerajaan sebagai sijil kemasukan ke universiti Swasta dan juga untuk masuk ke maktab perguruan

Namun pengiktirafan ini tidaklah bermaksud pengiktirafan secara keseluruhan. Masih ada terma-terma yang UEC masih lagi tidak penuhi. Oleh itu UEC tidak di iktiraf secara spesifik sebagai sijil kelayakan untuk masuk ke IPTA dan untuk memohon perjawatan di perkhidmatan awam.

Hanya dua mauduk ini sahaja yang belum diiktiraf. Mereka yang tidak memahami isu ini termasuk sudah tentulah tidak pernah mengambil tahu tentang duduk perkara ini yang sebenarnya.

Justeru itu timbul persoalan, kenapa ia belum diiktiraf (untuk masuk ke IPTA  memohon perjawatan di perkhidmatan awam). 

Ada dua isu yang UTAMA  punca ia tidak diikitraf untuk masuk ke IPTA  memohon perjawatan di perkhidmatan awam. Yang pertama ia berkenaan level BAHASA MELAYU. Peperiksaan Bahasa Melayu mereka tidak setara dengan peperiksaan Bahasa Melayu  SPM. Yang kedua pula, kontent sejarah yang mereka ajar tidak memenuhi piawaian atau standard yang telah ditetapkan oleh kementerian Pendidikan Malaysia. 

Apa yang menjadi masalah dalam mata pelajaran Sejarah dikatakan 30 peratus sejarah dunia, 30 peratus sejarah negara China 30 ke 40 peratus sejarah Asian yang mana sejarah Malaysia dikatakan sebahgian dari sejarah Asian.  

Sebab itulah kita perlu ada satu hubungan yang positif supaya tidak berlaku salah faham. Sebab itu perlu dicari jalan penyelesaian melalui perbincangan. Dan perbincngan ini tidak akan berlaku jika kita tidak mahu duduk dan mendengar, barulah satu keputusan dapat dibuat dengan harmoni. 

Oleh itu isu iktiraf atau tidak itu terletak kepada keputusan kerajaan dan buat masa ini keputusan ini masih tergunapakai, UEC belum boleh lagi diiktiraf berdasarkan keadaaan semasa kini. 

Hasil dari penjumpaan dan perbincangan secara mata ke mata, Dong Zong mengakui pendidikan Bahasa Melayu UEC semaemangnya begitu, mereka akui masih belum mencapai standard yang ditetapkan oleh kementerian. Namun ada sedikit percanggahan tentang sejarah. Dong Zong mengatakan sejarah Malaysia lebih 50 peratus diajarkan dalam kurikolom mereka. Ia memang benar ia tidak cukup 100 peratus, dan tidak memenuhi kurikolom kebangsaan. 


UEC tidak boleh dilihat secara perkauman, UEC bukan soal orang Cina, UEC ini soal pendidikan dan soal Content yang perlu menepati dasar pelajaran kebangsaan, perlu mematuhi akta pelajaran dan perlu mematuhi perlembangaan negara. Tidak ada kompromi.