Sunday, February 14, 2016

PLKN 2.0 BAKAL BERMULA 26 MAC 2016


26 Mac 2016 ini bermulanya era baru Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 2.0 dengan modul baru yang mempunyai nilai tambah yang praktikal, relevan dengan keadaan semasa.


81 kem PLKN diseluruh negara telah bersedia menerima seramai 20,000 pelatih PLKN. Menurut Pengerusi Majlis Latihan Khidmat Negara (MLKN) DAtuk Noor Ehsanuddin Mohd. Harun, pelatih PLKN akan ditempatkan disetiap kem diseluruh negara selama 8 minggu.  "Inilah tahun pertama kita buat pengambilan di bawah Program Transformasi PLKN 2.0 dan ia hanya melibatkan satu pengambilan sahaja". 


Tujuan satu pengambilan sahaja yang dambil adalah untuk lebih memberi fokus dalam menyediakan pelatih yang lebih berkemahiran bagi memasuki fasa kedua latihan.


Sebelum ini projek perintis PLKN yang telah dilaksanakan pada Oktober tahun lepas telah menguji keberkesanan kedua-dua fasa iaitu Fasa 1 Model Pembelajaran Bersepadu dan Fasa 2 Latihan Kemahiran. Fasa 2 latihan bakal dilengkapi kemahiran latihan vokasional serta teknikal kepada peserta.


Dalam Fasa ini pelatih akan mendapat pendedahan yang lebih luas terhadap peluang kerjaya di agensi yang menawarkan latihan kemahiran antaranya Institut Latihan Perindustrian, Institut Kemahiran Belia Negara dan Institut Automotif Malaysia.


Program PLKN 2.0 ini lapan modul baru bakal diperkenalkan. Antaranya 5 modul utama dn 3 sub modul ;


Lima modul utama tersebut adalah,


1. Fit4Life

2. Tech and Talk
3. Malaysiaku
4. Be Safe Be Alert 
5. I-Upgrade

Tiga sub-modul adalah


1. Spirituality

2. My Future
3. Khidmat Komuniti

Diharap dengan semua modul yang diperkenalkan, kita dapat melahirkan pelatih yang lebih berkeyakinan, berani dan positif dalam menghadapi cabaran. Kita mahu membentuk generasi yang lebih holistik, kuat jati diri, boleh bersaing serta mempunyai nilai kebolehpasaran apabila keluar dari program ini. 

Kebanyakan para pelatih dipilih oleh pihak sekolah berdasarkan prestasi mereka. Pelajar yang tidak begitu cemerlang dalam bidang akedemik namum mempunyai potensi untuk maju dalam bidang kemahiran akan dipilih oleh sekolah. 

Semoga selepas mereka menimba ilmu dalam program ini, mereka lebih terbuka dan mempunyai nilai diri yang positif serta dapat berkhidmat kepada masyarakat dan negara.