Saturday, April 2, 2016

Industri halal negara berpotensi besar diglobalkanIndustri halal negara berpotensi besar diglobalkan

Industri halal adalah sebuah industri yang penting untuk ekonomi negara dan kini sedang pesat membangun dan setakat tahun 2015, eksport halal Malaysia adalah berjumlah RM39 bilion dan diunjurkan terus berkembang dari setahun ke setahun.

Dalam tinjauan Perdana Menteri, Dato' Sri Najib Razak ke Pameran Halal Antarabangsa Malaysia (MIHAS) 2016, beliau mendapati banyak produk halal tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, bukan sahaja untuk pasaran halal antarabangsa malah kepada semua pengguna secara amnya.

#RakyatDidahulukan