Monday, April 11, 2016

DAFTAR SEGERA MyDEPOSIT

http://sprn.kpkt.gov.my/sprn/user/29045/edit


Pemohon mestilah mempunyai kelayakan untuk membuat pinjaman perumahan dengan mana-mana institusi pembiayaan. danPemohon yang layak akan diberikan kelulusan bersyarat dengan tempoh 30 hari untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli rumah yang hendak dibeli.

​KRITERIA PEMBELIAN PROJEK PERUMAHAN YANG DIBENARKAN

Pembelian projek perumahan yang dibenarkan dibawah Skim MyDeposit ini adalah seperti berikut :

Projek perumahan baharu yang berlesen atau perumahan pasaran sekunder (subsale).Harga pembelian adalah RM500,000 dan ke bawah; danKelulusan pembelian bagi projek-projek perumahan swasta yang tidak mendapat subsidi insentif dana Kerajaan.

DOKUMEN SOKONGAN

Senarai dokumen sokongan yang perlu dimuat naik di Sistem MyDeposit :

Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan.Salinan surat nikah/sijil nikah (Jika berkenaan).Salinan kad OKU/surat pengesahan OKU (Jika berkenaan).Salinan surat akuan sumpah bekerja sendiri.Salinan surat pengesahan majikan.Salinan penyata gaji terbaru.Salinan penyata KWSP atau penyata cukai pendapatanSalinan surat pencen( Jika berkenaan).Muat naik salinan kad pengenalan/MyKid/sijil kelahiran.Salinan surat tawaran /pengesahan daripada pemaju/penjual .salinan Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat(CCRIS) pemohon dan pasangan.

*Langkah-langkah untuk memohon disini.

 ​HUBUNGI KAMI

Cawangan Pengurusan Perumahan( MyDeposit )
- 03-8891 4025/ 03-8891 4054/ 03-8891 4012/ 03-8891 4062/ 03-8891 4460

Melalui emel
- mydeposit@kpkt.gov.my