Tuesday, January 27, 2015

MEMILIH YANG TERBAIK

Urusan pilih memilih ni memanglah bukan kerja yang mudah. Pada saat ini kaliber seseorang diuji, baik yang berkenaan dengan kematangan, pengalaman atau wawasan seseorang individu.

Sejauh mana mereka memahami erti kewajipan, tanggungjawab dan hak, maupun komitmennya terhadap cita-cita peribadi.

Kita akan dihadapkan pada dua macam pilihan yang berbeza, yang baik dan yang buruk. 

Memilih yang TERBAIK dari kalangan BAIK-BAIK bukanlah satu pekara yang mudah. Memilih yang TERBAIK dari yang BURUK tentu lebih susah. Memilih yang TERBAIK dari kalangan yang TERBUANG lebih sukar dan mencabar. 

Semuanya memerlukan manusia yang berjiwa besar dan berani mengambil keputusan.