Saturday, January 30, 2016

TAFSIR SURAH ALQASHASH

tulisan arab alquran surat al qashash ayat 76-77
“76. Sesungguhnya Karun adalah Termasuk kaum Musa, Maka ia Berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: “Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri”. 
77. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (al-Qashshash: 76-77)

Al-a’masy berkata dari al-Minhal bin ‘Amr dari Sa’id bin Jubair, bahwa Ibnu ‘Abbas berkata: inna qaaruuna kaana min qaumi muusaa (“Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa.”) dia adalah anak pamannya.
Demikian pula yang dikatakan oleh Ibrahim an-Nakha’i, ‘Abdullah bin al-Harits bin Naufal, Simak bin Harb, Qatadah, Malik bin Dinar, Ibnu Juraij dan selain mereka, bahwa Qarun adalah anak dari pamannya Musa as.
Ibnu Juraij berkata: “Dia adalah Qarun bin Yash-hab bin Qahits. Dan Musa [adalah] bin ‘Imraan bin Qahits.”
Ibnu Juraij dan kebanyakan ahli ilmu berkata: “Bahwa Qarun adalah anak dari pamannya Musa.” wallaaHu a’lam.
Firman-Nya: wa aatainaaHu minal kunuuzi (“dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan.”) yaitu harta benda, maa anna mafaatihaHuu latanuu bil ‘ushbati ulil quwwati (“Yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat.”) yaitu kunci-kunci itu berat sekali karena begitu banyaknya yang dibawa oleh sejumlah orang.
Al-A’masy berkata dari Khaitsamah: “Kunci-kunci perbendaharaan Qarun terbuat dari kulit. Setiap satu kunci seperti satu buah jari dan setiap satu kunci berada di sebuah kotak penyimpanannya.” Wallaahu a’lam.
Firman-Nya: idz qaala laHuu qaumuHuu laa tafrah innallaaHa laa yuhibbul farihiin (“ketika kaumnya berkata kepadanya: ‘Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.’”) yaitu orang-orang shalih dari kaumnya menasehatinya. Maka mereka berkata dengan memberikan nasehat: “Janganlah engkau terlalu bangga dengan apa yang engkau miliki.” Yang mereka maksudkan adalah, janganlah engkau sombong dengan harta yang engkau miliki.
innallaaHa laa yuhibbul farihiin (“sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.”)
ibnu ‘Abbas berkata: “Yaitu orang-orang yang sombong.” Sedangkan Mujahid berkata: “Yaitu orang-orang yang sombong dan angkuh, tidak bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan-Nya kepada mereka.”
firman-Nya: wabtaghi fiimaa aataakallaaHud daaral aakhirata walaa tansa nashiibaka minad dun-yaa (“Dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu [kebahagiaan] negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari [keselamatan] dunia ini.”) yaitu gunakanlah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa harta yang melimpah dan kenikmatan yang panjang dalam berbuat taat kepada Rabbmu serta bertaqarrub kepada-Nya dengan berbagai amal-amal yang dapat menghasilkan pahala di dunia dan di akhirat.
Wa laa tansa nashiibaka minad dun-yaa (“janganlah kamu melupakan bagianmu dari [keselamatan] dunia ini”) yaitu apa-apa yang dibolehkan Allah di dalamnya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pernikahan. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak, dirimu memiliki hak, keluargamu memiliki hak serta orang yang berziarah kepadamu pun memiliki hak. Maka berikanlah setiap sesuatu dengan haknya.
Wa ahsin kamaa ahsanallaaHu ilaikum (“Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.”) yaitu berbuat baiklah kepada makhluk-Nya sebagaimana Dia telah berbuat baik kepadamu. Wa laa tabghil fasaada fil ardli (“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi.”) yaitu janganlah semangatmu hanya menjadi perusak di muka bumi dan berbuat buruk kepada makhluk Allah. innallaaHa laa yuhibbul mufsidiin (“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”)


ALLAH Subhanahu wa Ta`ala berfirman:


“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan ALLAH kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana ALLAH telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) bumi. Sesungguhnya ALLAH tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan.”
(Surah al-Qasas, 28 : 77)

WALAHUALAM.

Thursday, January 28, 2016

KTMB CIPTA REKOD TREN KARGO TERPANJANG DI ASIA TENGGARA


Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) sekali lagi mengukir nama buat negara apabila tren kargonya telah mencipta sejarah  membawa 120 gerabak seberat 2400 tan. Tren tersebut yang telah berlepas dari Stesen KTMB Pelabuhan Klang ke Padang Besar jam 9.55 malam tadi telah sampai 1.15 tengahari tadi.

Tren Kargo 3150 sepanjang 1.9 kilometer, telah memulakan perjalanan dari Stesen Pelabuhan Klang semalam. Ianya telah mencatat rekod baru dalam The Malaysia Books Of Records. Sebelum ini rekod tren terpanjang ialah sebanyak 50 gerabak pada tahun 2010.

Rekod Baru ini bakal tertinta namanya di dalam The Malaysia Book of Records, adalah kargo yang terpanjang di Malaysia dan di Asia Tenggara.

Presiden KTMB, Datuk Sarbini Tijan telah sudi melepaskan tren yang mengunakan Lokomotif Kelas 26 yang juga dikenali sebagai Blue Tiger dan akan disambut oleh Pengerusinya, Datuk Nawawi Ahmad.

Menurut Sarbini, KTMB pada tahun ini akan berusaha memberi perkhidmatan yang terbaik serta memperkemaskan perjalanan kargo yang berskala besar.

KTMB juga menurutnya akan memastikan perkhidmatan Pengangkutan barang yang lebih cekap, selamat dan berdaya saing agar dapat mejadi satu pilihan pergerakan kargi dari Selatan Thailand ke Indochina.

Kita mahu orang Luar melihat sistem Keretapi kita diuruskan dengan cekap dan berkesan. Semoga Harapan kita satu hari nanti ingin melihat Keretapi dari China yang melalui Laos dan Thailand terus ke Pelabuhan Klang bagi merealisasikan 'satu laluan, satu haluan'.


130 TAHUN SEJARAH PENUH RANJAU KTMBSudah lebih 130 tahun Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB menaburkan jasa dan bakti kepada rakyat Malaysia khususnya di Tanah Melayu. Sepanjang 130 tahun pelbagai dugaan, ujian dan ranjau telah ditempuhi dalam menghadapi pahit getir demi meneruskan memberi khidmat kepada tanahair.

Segala kejayaan KTMB hari ini tentu tidak pernah generasi hari ini  rasai kemanisannya kerana celik sahaja mata mereka didunia ini terus mengenali LRT, Komuter, monorel dan sebagainya. Mereka tidak pernah menyelusuri sejarah penbangunan KTMB.

Dahulunya KTMB dikenali sebagai sebuah agensi di bawah Pentadbiran Keretapi Tanah Melayu.  Kini setelah menerima konsep pengkorporatan ketika dibawah pentadbiran pada 1992 ia lebih dikenali dengan KTMB.

Pada zaman pejajah dahulu mereka telah menemui bijih timah, oleh itu mereka mula memperkenalkan perkhidmatan keretapi untuk mengangkut bijih timah. Dari situlah timbulnya stesen-stesen sebagai pusat persinggahan dan tempat memungahkan barang-barang.

Ada beberapa pendapat dan kajian bahawa perkhidmatan keretapi dinegara ini bermula pada bulan Februari 1885 di negeri Perak, atau lebih tepat bermula di Taiping ke Port Weld. Kemudian perkhidmatan ini mula merebak ke Utara hingga ke Selatan, Gemas dan Tumpat di Kelantan.

Perkhidmatan Keretapi di Malaysia boleh di bahagikan kepada tiga peringkat. Peringkat pertama ialah bermula dari tahun 1885 hingga 1896. Ketika itu perkhidmatannya cuma dalam jarak dekat sahaja. Digunakan oleh Britsh untuk mangangkut bijih timah.

Peringkat kedua bermula tahun 1897 hingga 1909, ketika ini landasan-landasan baru mula dibina dari utara dan selatan semenanjung. Dan peringkat ke tiga bermula dari tahun 1910 hingga 1931. Ketika ini keretapi sudah mula digunakan untuk menghubungkan dari kawasan-kawasan di seluruh semenanjung.

Sepanjang 130 tahun KTMB telah mengalami pelbagai perubahan, siapa sangka dari permulaan sebagai pengangkut bijih tmah untuk penjajah kini KTMB telah menjadi satu pengangkutan penting awam sehingga kini.

Di Kelantan, selain bas, kereta dan feri, KTMB adalah pengangkutan yang menjadi pilihan utama rakyatnya.

Bermula di Taiping ke Port Weld atau kini dikenali sebagai Kuala Sepetang, KTMB kini telah memiliki 120 stesen antara setiap bandar. Malah perkhidmatan Komuter dan keretapi yang membawa barang dan  Kargo juga setiap hari melaluinya.

Malahan kini ETS, tren yang lebih canggih dan laju juga telah diperkenalkan sejak tujuh tahun yang lalu. Perjalanan Tren ETS hanya mengambil masa dua jam dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Kini tren ETS diperluaskan lagi perkhidmatannya ke utara semenanjung.

Sejarah panjang KTMB tidak mampu dimuatkan dalam ruang yang sedikit ini. Namun jasanya tetap harum mewangi sepajang zaman. Satu-satunya nama Melayu yang masih tertinggal di dalam perkhidmatan awam.  

Wednesday, January 27, 2016

PEMBANGKANG TIADA RUANG MENCARI KELEMAHAN TPPAJelas sekali segelintir ahli perlimen pembangkang tidak bersedia untuk membahaskan isu TPPA secara professional didalam dewan. Sekurangnya "study" lah seba sedikit berkenaan TPPA sebelum hendak menentang perlaksanaannya di Malaysia.

Ucapan Ahli Parlimen Marang dalam sidang khas Dewan Rakyat dengan tajuk "Kenapa TPPA wajar ditolak" jelas menunjukan lebih bersifat retorik mengunakan alasan agama untuk mendapat sokongan rakyat menolak perlaksanaan TPPA.

Ahli Parlimen Kota Tinggi, Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid berkata,  pembangkang seperti biasa cuba mengunakan kaedah menakut-nakutkan rakyat agar menolak perlaksanaan TPPA sedangkan jika dikaji secara fakta TPPA akan memberi lebih banyak kebaikan dari keburukan kepada rakyat dan negara secara keseluruhan nya.

Rakyat tidak perlu risau dengan TPPA, ini kerana pasaran negara akan menjadi lebih besar dan kuasa beli akan meningkat kerana penduduk di negara TPPA lebih besar dan ini akan memberi peluang kepada syarikat kecil untuk mendapat manfaat dari pasaran yang besar ini.

Dalam beberapa diri rundingan TPPA, kerajaan dengan tegasnya mempertahankan hak-hak kedaulatan negara terutama yang bersangkut paut dengan bumiputera. Oleh itu syarikat-syarikat kecil bumiputera tidak perlu khuwatir mereka akan ditelan oleh syarikat gergasi Antarabangsa. Sudah tentulah kerajaan akan memastikan berlaku pesaingan yang sihat yang akan menguntungkan kedua-dua belah pihak.


Menurut Datuk Ehsan lagi, rakyat jangan hanya melihat apa yang akan berlaku hari ini kerana TPPA akan mengambil masa yang panjang untuk kita melihat dan merasai hasilnya. Apa yang kita buat hari ini adalah untuk generasi kita akan datang.

Janganlah kita hanya beretorik sahaja, apa yang kerajaan buat bukannya hanya kerana kepentingan politik, tetapi demi masa depan negara dan generasi kita.

Jika hendak diikutkan pembangkang, semuanya mereka akan bangkang tanpa mengkaji kebaikan dan keburukan sesuatu pekara. Tidak susah untuk jadi pembangkang di Malaysia, kerana kerjanya hanya bangkang walaupun ada kebaikan untuk rakyat.

JURUTERBANG MAB ADA PELUANG BEKERJA DENGAN EMIRATESPeluang bukan datang selalu, jika sudah rezeki depan mata jangan dibiarkan berlalu begitu sahaja.

Emirates bersedia mengambil juruterbang Malaysia Airlines Bhd (MAB) yang berminat bekerja dengan syarikat penerbangan yang berpusat di Dubai.

Naib Presiden Kanan Bahagian Emirates, Adnan Kazim mendedahkan bahawa mereka memang merancang untuk mengambil juruterbang baru termasuk dari Malaysia Airlines.

Sebelum ini Malaysia Airlines dan Emirates ada menandatangani perjanjian perkongsian kod, iaitu sebahgian daripada program rasionalisasi laluan syarikat penerbangan Malaysia.

Program ini menyaksikan MAB menamatkan beberapa laluan antaranya termasuklah ke Frankfurt, Istanbul dan Brisbane.
Destinasi harian ke Paris dan Amsterdam bakal berakhir pada 1 Februari ini. Manakala laluan KL - Dubai yang  digantung pada 15 Februari ini akan dijadual semula penumpang mengunakan perkongsian kod  penerbangan dengan Emirates.


Malaysia Airlines sebelum ini melaporkan bahawa proses rasionalisasi rangkaiannya akan memberi impak kepada juruterbang, namun mereka sudah diberikan pilihan yang tidak termasuk pemberhentian kerja.

Juruterbang ini dilaporkan akan mempunyai pilihan kerjaya, termasuk dipinjamkan kepada sayrikat penerbangan lain di Asia atau Timur Tengah, cuti panjang tanpa gaji secara sukarela untuk meneruskan kerjaya lain atau kekal dalam Malaysia Airlines dan menunggu kekosongan jangka panjang dengan syarikat penerbangan lain.

Sementara itu, Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Operasi Emirates Thierry Antinori berkata syarikat penerbangan itu akan menjalin usaha sama dengan Tourism Malaysia untuk membawa pelancong dalam rangkaian globalnya, terutama Eropah, Afrika dan Timur Tengah, ke Malaysia menerusi hab Dubai.

Beliau berkata, sasaran Emirates termasuk pelancong perniagaan dan santai dari tiga rantau berkenaan, yang merupakan sebahagian daripada 150 destinatinya merentas 80 negara.

"Asia Tenggara terutama Malaysia berpotensi besar bagi Emirates, dan syarikat penerbangan kami mempunyai rancangan hebat di Malaysia meskipun wujud isu minyak dan gas dunia.

"Lokasi geografi Malaysia antara Singapura dan Bangkok merupakan pasaran yang sangat strategik untuk diteroka oleh Emirates," kata Antinori.

Beliau berkata, Emirates meraikan operasi 20 tahunnya di Malaysia tahun ini, dan setakat ini, 730 daripada 56,000 pekerjanya terdiri daripada rakyat Malaysia, yang kebanyakannya berkhidmat sebagai krew kabin.

Tuesday, January 26, 2016

CUBAAN MEMPERDAYA WARGA FELDA GEDANGSABelum habis dengan kisah peneroka Felda yang tersirna dengan pesona imbuhan bauksit, timbul pula kisah  di Felda Gedangsa yang tanah mereka dipinang dengan harga RM1 juta.

Fuhhhh...!!! Saya yang menulis ini pun terasa macam "gelap Mata" memikirkan wang sebanyak itu ditawarkan.

Ingatlah! Penipu tidak pernah pupus didunia ini sepertimana pupusnya dinasour di muka bumi ini.

Kononnya, ada dua tiga pemaju yang ingin membeli tanah peneroka dengan dengan Wang tunai sebagai balasan.

Dikhabarkan, ketika perjumpaan tersebut pemaju menawarkan sejumlah wang yang lumayan untuk mengabui mata peneroka.

Namun salah seorang anak peneroka meminta jaminan dari pemaju. Jika benar mereka ingin membeli tanah tersebut mereka sewajarnya membawa seorang Peguam sebagai jaminan bahawa penerima tidak akan ditipu.

Setelah berdolak dalik dengan pelbagai alasan, akhirnya pemaju gagal memperdayakan peneroka Felda dari menjadi mangsa penipuan jutawan segera.

Menurut salah seorang isteri peneroka disini, Saadiah Kabri 78 kisah ini pernah berlaku ketika arwah suaminya masih hidup.

Menurutnya, suaminya begitu bersungguh-sungguh ingin menjual kepada pemaju. Jika tidak kerana penentangannya dulu sudah tentu tanah ini telah terlepas dari tangan mereka.

Apatah lagi ketika itu tiada jaminan hitam putih antara mereka dengan pemaju bahawa mereka akan menerima RM1 juta.

Syukurlah, tidak ada peneroka yang terpengaruh dengan tawaran lumayan pemaju yang belum tentu benarnya.

Pemuda Selempang Merah ingin menasihati agar  peneroka Felda sentiasa berhati-hati dengan mereka yang datang menawarkan wang yang lumayan untuk membeli tanah. Ketahuilah bahawa tanah peneroka lebih bernilai beribu kali ganda dari nilai yang mereka tawarkan.

Jika tidak, kenapa mereka berani tawarkan jumlah yang begitu besar? Tak mungkin mereka nak rugi !


KERTAS SIASATAN KES SRC INTERNATIONAL DAN RM2.6 BILION

KENYATAAN MEDIA
BERHUBUNG KERTAS SIASATAN KES SRC INTERNATIONAL
DAN “RM2.6 BILION” YANG DIKEMUKAKAN KEMBALI OLEH SPRM

Saya telah mengkaji dengan teliti keseluruhan keterangan saksi-saksi dan dokumen-dokumen serta maklum balas yang diberikan oleh pihak SPRM berkaitan klarifikasi yang dipohon sebelum ini berhubung satu kertas siasatan berkaitan kes yang dikatakan melibatkan dana RM2.6 bilion dan dua kertas siasatan berkaitan kes SRC International yang telah dikemukakan kembali kepada saya oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

A. “2.6 BILION”
1. Berhubung kertas siasatan berkaitan dana yang dikatakan berjumlah “RM2.6 bilion” yang dimasukkan ke dalam akaun YAB PM, saya berpuas hati bahawa keterangan saksi-saksi dan dokumen-dokumen sokongan yang dikemukakan oleh pihak SPRM kepada saya menunjukkan bahawa dana yang dimasukkan ke dalam akaun YAB PM berjumlah USD681 juta (RM2.08 bilion) di antara tarikh 22.03.2013 dan 10.04.2013 adalah merupakan sumbangan peribadi kepada YAB PM daripada keluarga diraja Arab Saudi dan telah diberikan kepada beliau tanpa apa-apa balasan.

2. Pihak SPRM sendiri di dalam siasatan telah menemui dan merakamkan percakapan saksi-saksi termasuk pemberi sumbangan dana tersebut yang mengesahkan sumbangan tersebut diberikan kepada YAB PM secara peribadi.

3. Saya berpuas hati bahawa tiada keterangan yang menunjukkan bahawa dana tersebut adalah suatu bentuk suapan yang diberikan secara rasuah. Keterangan daripada siasatan tidak menunjukkan sumbangan dana tersebut diberikan sebagai dorongan atau sebagai upah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan kapasiti beliau sebagai seorang Perdana Menteri.

3.4. Tambahan pula, dalam bulan Ogos tahun 2013, wang sejumlah USD620 juta (RM2.03 bilion) telah dikembalikan semula oleh YAB PM kepada keluarga diraja Arab Saudi kerana dana tersebut tidak diguna pakai.

4.5. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dokumen-dokumen sokongan yang dikemukakan, saya berpuas hati bahawa tidak terzahir apa-apa kesalahan jenayah berhubung sumbangan dana RM2.08 bilion tersebut.

5.6. Berhubung perkara ini juga, saya juga berpuas hati bahawa tiada keperluan bagi Malaysia untuk membuat permintaan bantuan bersama dalam perkara jenayah (mutual legal assistance) kepada mana-mana negara asing bagi tujuan melengkapkan siasatan jenayah yang dijalankan oleh pihak SPRM memandangkan tidak terzahir apa-apa kesalahan jenayah berhubung sumbangan dana RM2.08 bilion tersebut.

B. SRC INTERNATIONAL
6.7. Berhubung dua kertas siasatan berkaitan kes SRC International, saya berpuas hati bahawa tiada terzahir apa-apa kesalahan di atas alasan-alasan berikut:

7.1 Di bawah Akta SPRM 2009
a. Tiada apa-apa keterangan yang menunjukkan bahawa YAB PM telah menyalahgunakan kedudukan beliau semasa mesyuarat Jemaah Menteri yang memberi kelulusan jaminan kepada wang pinjaman RM4 bilion oleh syarikat SRC daripada Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP);

b. Keterangan juga menunjukkan bahawa proses kelulusan pinjaman oleh Lembaga KWAP dan proses kelulusan jaminan pinjaman oleh mesyuarat Jemaah Menteri adalah dibuat secara teratur;

c. Tiada apa-apa keterangan yang boleh menunjukkan YAB PM meminta atau dijanjikan apa-apa suapan daripada mana-mana pihak sebelum, semasa atau selepas keputusan Jemaah Menteri tersebut dibuat; dan

d. Dari keseluruhan keterangan yang melibatkan apa jua keputusan-keputusan atau tindakan, tidak  menggambarkan apa-apa konflik kepentingan oleh YAB PM; dan semasa kelulusan Jemaah Menteri.

e. Pihak SPRM sendiri telah mengakui bahawa berdasarkan hasil siasatan mereka, tiada keterangan daripada saksi-saksi yang boleh menunjukkan bahawa YAB PM telah melakukan sebarang perbuatan rasuah (corrupt practice).‎

7.2 Di bawah Kanun Keseksaan‎
a. Tiada apa-apa keterangan yang boleh menunjukkan bahawa YAB PM mengetahui dan/atau dimaklumkan bahawa terdapat kemasukan wang daripada akaun SRC ke dalam akaun-akaun beliau;

b. Tiada apa-apa keterangan yang boleh menunjukkan bahawa YAB PM memberikan apa-apa kebenaran untuk pemindahan mana-mana wang daripada akaun SRC ke dalam akaun-akaun beliau; dan

c. Keterangan menunjukkan bahawa pada masa-masa yang material, YAB PM mempercayai segala pembayaran yang dibuat oleh beliau adalah dengan menggunakan wang sumbangan keluarga diraja Arab Saudi yang telah dipindahkan ke dalam akaun-akaun beliau sebelum itu.

7.8. Berdasarkan kepada keseluruhan fakta dan keterangan, saya sebagai Pendakwa Raya berpuas hati bahawa tiada apa-apa kesalahan jenayah yang dilakukan oleh YAB PM berkait ketiga-tiga kertas siasatan. Pada hari ini, kertas-kertas siasatan yang berkaitan akan dikembalikan kepada pihak SPRM dengan arahan supaya ketiga-tiga kertas siasatan tersebut ditutup (NFA/KUS).

TAN SRI DATO’ SRI HAJI MOHAMED APANDI BIN HAJI ALI
Peguam Negara Malaysia

TREN LRT GENERASI BARU BAKAL BEROPERASI DI KELANA JAYASelesa, selamat, murah dan menjimatkan masa adalah antara faktor rakyat memilih pengangkutan awam sebagai pilihan mereka untuk ke tempat kerja sehari-hari.  Selain itu pengangkutan awam juga dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga kemalangan jalan raya.

Memahami keadaan itu, Prasarana Malaysia Berhad bakal memperkenalkan tren generasi baru Bombardier INNOVIA Metro 300. Tren generasi baru ini bakal menjalankan tugas pertamanya pada awal bulan Mac tahun ini. 

Tren generasi baru ini akan menyambung perjalanan dari Kelana Jaya ke Putra Height bakal memberi satu dimensi baru kepada penumpang. Tren ini bukan sahaja lebih luas tetapi dilengkapi juga dengan  aspek keselamatan dan sistem maklumat  elektronik atau Pesenger Information System (PIS)  iaitu kemudahan infotainment,  informasi dan hiburan untuk maklumat kepada penumpang.

Dengan pertambahan tren ini juga diharap masa menunggu makin singkat disamping dapat menambah jumlah penumpang. Prasarana menjangkakan jumlah penumpang dapat ditingkatkan dari 200 orang satu gerabak kepada 240 orang. Selain besar dan selesa tren generasi baru ini juga dilengkapi  empat kamera litar tertutup setiap gerabak. 

Bagi memudahkan penumpang mengetahui lokasi mereka, tren ini menyediakan kemudahan Peta Laluan Dinamik atau Dynamic Route Map yang akan memberi maklumat tetang lokasi terkini penumpang, arah laluan seterusnya, stesen-stesen sebelum dan selepas dan stesen seterusnya.

Antara lain ciri-ciri lain  yang menarik tentang tren generasi baru ini adalah  dikatakan bahagian hujungnya "end cab" mempunyai bentuk yang lebih aerodiamik dan bahagian cermin depan dan belakang yang lebih luas. Ini memberi ruang yang luas untuk penumpang menikmati pemandangan diluar sepanjang perjalanan. 

Tren generasi baru Bombardier INNOVIA Metro 300 ini direka, dibangun dan diuji di Bombardier's Centre of Competence for Mass Transit System di Kingston. Tren ini dihantar berperingkat-peringkat. tren kedua dijangka sampai pertengahan bulan depan dan selebihnya akan dihantar secara berperingkat sehingga awal tahun hadapan. 

Tren generasi baru ini dgunakan untuk penyambungan jajaran LRT (LRT Line Extension Project) bagi laluan Kelana Jaya seterusnya melibatkan penyambungan jajaran LRT dari stesen Kelana Jaya ke Putra Height. Oleh itu kawasan Lembah Subang, Ara Damansara, Glemarie Shah Alam, USJ dan Subang Jaya akan menikmati laluan baru LRT ini. Monday, January 25, 2016

2 JUTA PENUMPANG SASARAN KTM TAHUN 2016Baru-baru ini Pengerusi SPAD, Tan Sri Syed Hamid Albar sudi merasmikan KTM ETS Platinum yang diadakan di Station Sentral Kuala Lumpur. Turut hadir sama Pengerusi KTM Berhad Datuk Nawawi Ahmad dan Presidennya Datuk Sarbini Tijan.

Pada acara perasmian tersebut turut dilancarkan juga aplikasi KTMB-Mobticket. Aplikasi ini sangat berguna dan bermanfaat kerana pelanggan dapat menempah tiket secara online. 


Aplikasi yang mula diperkenalkan awal disember 2015 telah mempunyai lebih kurang sejuta pengguna. Ini menunjukkan keberkesanan aplikasi ini dalam membantu pengguna seharian.


Dalam majlis yang sama juga Presiden KTM, Datuk Sarbini Tijan melahirkan keyakinannya KTM dapat memenuhi sasaran dua juta penumpang bagi perkhidmatan Tren Elektrik (ETS) tahun ini. Keyakinan beliau ini berasaskan dari 12 perkhidmatan tren baharu yang diperkenalkan bulan ini.


Menurut Sarbini, beliau yakin perkhidmatan terbaru ini mampu meningkatkan kapasiti penumpang ETS dari 6000 penumpang sehari kepada 13000 penumpang sehari. 

KTM merancang penambahbaikan perkhidmatan ETS  dari segi faktor masa perjalanan yang singkat, meningkat keselesaan penumpang, ditambah dengan pelbagai promosi  yang menarik akan merancakkan lagi peningkatan jumlah penumpang ETS.

Antara 12 perkhidmatan baru ETS yang mula diperkenalkan KTM termasuklah sembilan perkhidmatan jenis 'gold' bagi perjalanan ke Ipoh dan Butterworth, serta tiga perkhidmatan jenis 'platinum disamping memperkenalkan insentif terbaru termasuklah menawarkan promosi  menarik setiap kali musim perkataan. 

Dalam pada masa yang sama, KTM akan meningkat kan lagi sistem keselamatan dari semasa ke semasa untuk keselamatan penumpang. Ini termasuklah mengunakan perkhidmatan unit anjing K-9 dan menempatkan anggota keselamatan tanpa uniform disetiap tempat termasuk didalam tren. Sunday, January 24, 2016

McDONALD's : MENGORAK LANGKAH MEMBANTU MASYARAKATMcDonald's bukanlah sebuah syarikat makanan segera yang hanya memburu keuntungan semata-mata.  Seperti yang saya pernah jelaskan  dalam artikel saya sebelum ini ( http://pemudaselempangmerah.blogspot.my/2016/01/sumbangan-mcdonalds-kepada-masyarakat.html )  serba sedikit tentang usaha McDonald's Malaysia membantu rakyat Malaysia.

Tanpa menghiraukan tohmahan, fitnah dan boikot yang dilakukan oleh segelitir rakyat Malaysia yang terkeliru, McDonald's terus mengorak langkah kehadapan dalam usaha membantu masyarakat yang memerlukan bantuan.

Selain dari membantu kanak- kanak yang kurang bernasib baik, kutipan derma dari Ronald McDonald House Charities (RMHC)  juga digunakan untuk membantu mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu pada awal 2015 yang lalu.  Semua usaha ini dilakukan melalui kerjasama erat antara Mcdonald's dengan RMHC.

Dana yang terkumpul  antara bulan Januari hingga Februari 2015  iaitu sebanyak RM425 ribu dari RMHC telah digunakan untuk membantu mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu. Bantuan ini telah disalurkan dan dibahagikan kepada beberapa buah sekolah di Kelatan dan di Terengganu.

Bagi rumah anak-anak yatim dan mereka yang hilang tempat tinggal serta mereka yang terjejas teruk dalam bencana alam ini, McDonald's dibawah RMHC memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal yang sesuai untuk mereka.

Selain dari kerja amal itu, RMHC dengan kerjasama Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)  juga telah menyediakan satu tempat tinggal sementara iaitu Ronald McDonald's House (RMH) bagi keperluan pesakit kanak-kanak dan keluarga mereka. Disini mereka boleh bermesra dan berkenalan dengan keluarga pesakit yang lain sambil dapat bertukar-tukar fikaran.

RMH ini sebenarnya telah banyak  membantu kanak-kanak dan keluarga mereka. Lebih dari 600 keluarga telah mendapat manfaat dari kemudahan RMH ini. RMH yang terletak di dalam kawasan PPUKM ini telah membelanjakan lebih kurang RM 4.5 juta setahun dalam menjalankan operasinya.

Sebenarnya banyak lagi kerja amal yang dilakukan oleh McDonald's melalui RMHC antaranya Ronald McDonald Gift and Smile, Ronald McDonald Sensory Room dan juga Ronald McDonald Scholarship.

Tanpa mengenal batas agama, bangsa dan keturunan McDonald's terus menjalankan aktiviti-aktiviti membantu masyarakat. Oleh itu sewajarnya rakyat Malaysia yang matang dan berpendidikan seharusnya memberi sokongan dan pada masa yang sama menolak tohmahan, fitnah dan boikot yang doilakukan oleh segelintir individu.

Dapatkan maklumat yang benar lagi sahih kerana tanpa mendapat maklumat yang betul dari sumber yang betul, masyarakat boleh dikelirukan tanpa mempunyai asas yang kukuh.

Jadikan satu perubahan yang kecil, memberi manfaat yang besar kepada masyarakat.


Artikel yang berkaitan :
http://pemudaselempangmerah.blogspot.my/2016/01/sumbangan-mcdonalds-kepada-masyarakat.html

http://pemudaselempangmerah.blogspot.my/2015/12/boikot-satu-kesilapan-mcd-tiada-kaitan.html

http://pemudaselempangmerah.blogspot.my/2015/12/boikot-mcdonalds-satu-pandangan.html

http://pemudaselempangmerah.blogspot.my/2015/12/kenapa-perlu-boikot-mcdonalds.html

http://pemudaselempangmerah.blogspot.my/2016/01/mcdonalds-dijamin-halal-100-oleh-jakim.html

http://pemudaselempangmerah.blogspot.my/2015/12/boikot-mcdonalds-emosi-mengatasi.html

http://pemudaselempangmerah.blogspot.my/2016/01/produk-mcdonalds-halal-dan-selamat.html

Saturday, January 23, 2016

MENCARI HOMESTAY ...???


UPDATE
Pemilik Homestay

KUALA LUMPUR
1.Soho KLCC * Dydy +60163224289
2.Wangsa Maju / Danau Kota / Jln
Ampang * Kak Rozai +60126271062
3.Ukay Perdana * Amin +60162265624
@Bangsar * Pn Ina 0196032292

SELANGOR
4.Shah Alam: I-City Sec7 & Sect9 * M Syafiq +60122767471
5.Shah Alam Sec24 * Ina+60108088527
6.Klang * Fez +60192525265
7.Kajang * Jamal +60133972033
8.Putrajaya Presint9* Zul +601115696915
9.PJ * Amir +60176076889
10.Putrajaya Presint11 * Puan Rohani +60132812194
11.Bangi * Pn Nora +60193811236
12.Sek13 dan U16 shah alam * Pn Noriza +60173949376
13.Puncak Alam * Encik Ehsan +60123006249
14.Sunway Pyramid * Asyiqin +60187860068
15.Sg Buluh * Kamarul +60124004050
@Selayang * Hasz +60193606026

NEGERI SEMBILAN
16.Hotel Seri Ratu Port Dikson Teluk Kemang Bt 8 * Awin 0173768838
17.Nilai * Encik Nadzri +60122744785
18.Port Dikson Bt 4 * Pn Rozita +60183905854
19.Seremban * khairul +60123337252
20.Tampin * Abdul Roni +60122268230

MELAKA
21.Bukit Katil * Abg Khairul +60166836672
22.Air Keroh * Nizam 0104052310
23.Bachang * Pn Normah +60146421554
24.Klebang * Pn Salbiah +60136289875
25.Masjid Tanah * Haiyu +60176356284
26.Bandar Melaka * Pn Zuriana +60163114421
27.Merlimau * Zainal +60197794589
28.Serkam * Khairul +60123202611
29.Kuala sg baru & kuala linggi * Abg Y +60192710336
30.Alor Gajah * Encik Aznan 0192006858
31.A Famosa Simpang Empat * Pn Hamidah +60172047644
32.Bukit Beruang * Encik Mukmin +60162252355

JOHOR
33.Taman Universiti Skudai * Pn Hawa +60137734734
34.Kota Tinggi * Hariz +60197311176
35.Ledang * Azmi +60126659674
36.Muar * Pn Fazidah +60195704423
37.Pasir Gudang * Pn Rafizah +60197611557
38.Pontian * Encik Mohamad +60195106768

PAHANG
39.Temerloh * abg Mubid +60197429437
40.Kuantan * Pn Ruzaima +60199514063
41.Pekan Industri * Pn Akmar 0127368590
42.Cherating * Ijam Bakar 0126222175
43.Kuala Lipis * Pn Noraini +60136027271
44.Jerantut * Abd Halim +60132552690
45.Gambang * Suhaimi +60179109004
46.Bandar Diraja Pekan * Haji Yousman +60139895687
47.Cameron Highlands * Pn Adah +60133072120

KELANTAN
48.Pantai Cahaya Bulan KB * Wani +601121904354
49.Kg Pasir Hor KB * Haris +60145365081
50.Pasir Mas * Nur Alyaniesa +60129563425
51.Kelantan Trade Center KB * Pn Farhana +60139965475
52.Kubang Kerian * Pn Hidayati +60179045804
53.Pengkalan Chepa * Encik Khairil 0192608441
54.Tumpat * Encik Ayub +60129660636

Terengganu
55.Kuala Terengganu * Pn Anis +60134190052
56.Dungun * Faizan +60199015159
57.Marang * khairul +60199148538
58.Pulau Redang * Ahmad Zuki +60169376082
59.Kemaman * Encik Adnan +60129212516

Perak
60.Kamunting * Aishah +60174041416
61.Ipoh * Fazili +60124914363
62.Kampar * Pn Atiqah +60134014824
63.Kg Gajah * Pn Juliyana +60129303648
64.Lenggong * Pn Salamiah +60135853107
65.Tapah * Encik Amir +601111376973
66.Pulau Pangkor * Pn Marliyana +60195944419
67.Lumut * Pn Nura +60175813610
68.Chemor * Pn Noren +60125335637
69.Seri Iskandar * Pn Zakiah +60195504657

Pulau Pinang
70.Georgetown * Liza +60182026646
71.Seberang Jaya * Noorhayati +60194814104
72.Bukit Mertajam * Fuad +60194617064
73.Bukit Jambul * Firdaus +60126718911
74.Batu Ferenggi * Pn Norhashimah +60194190929
75.Butterworth * Syed Fadhli +60194157303

Kedah
76.Bukit Kayu Hitam * Pn Noraini +60125968732
77.Sg Petani * Pn Harison +60125619623
78.Langkawi * Zhafri 01110692090
79.Gunung Jerai * Puan Bashiroh +60195160608
80.Kepala Batas * Haji Abdullah +60182100984
81.Changlun * Pn Zameary +60125771345
82.Jitra * Hj. Ahmad 0194791447
83.Langgar * Pn Sakinah +60134238400
84.Alor Setar * Encik Helmi +60125846998

Perlis
85.Kangar * Puan Ros +60194464641
86.Arau * Pn Zuraida +60125576280
87.Beseri * Pn Ani +60124778722
88.Simpang Empat * Azenan +60125086890

Sarawak
89.Kuching * Zaimi +60123409217

Sabah
90.Bandar KK * Puan Roshani +60168201410
91.UMS KK * Hasz +60193606026
92.Kundasang Ranau * Pn Wafa +60138561751


MANSUH BIASISWA JPA, BUKTI PEMBANGKANG KAKI FITNAH
Terdesak mencari keburukan kerajaan, pembangkang tanpa rasa bersalah mahupun malu menyebarkan siri fitnah terbaru mereka kononnya kerajaan menghentikan dan memansuhkan program biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Siapa yang tidak tergejut tiba-tiba dikatakan kerajaan memansuhkan biasiswa ini. Ibu bapa dan mahasiswa tentulah lebih tertekan dengan berita ini. Pembangkang sengaja cuba membakar dan memarakkan lagi api kemarahan rakyat.

Bagi meredakan keadaan, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Wee Ka Siong pantas menafikan fitnah jahat ini. Kerajaan tidak pernah menghapuskan atau memansuhkan program biasiswa JPA. Ini satu usaha jahat dan terdesak untuk memburukan kerajaan yang ketika ini sedang berusaha menyemak semula bajet 2016. .

Pembangkang sengaja mencari ruang untuk menimbulkan keadaan tidak tenang dan amarah rakyat. Seharusnya rakyat perlu mendapatkan maklumat yang benar dan sahih dari kerajaan.

Wee berharap rakyat tidak mudah terpengaruh dengan berita yang tersebar melalu aplikasi wassap, Facebook dan blog.

Kerajaan sebenarnya berhasrat untuk menilai semula kelayakan mereka yang menerima biasiswa agar biasiswa tersebut disalurkan kepada mereka yang layak menerimanya.

Ada yang berlaku sesetengah pelajar yang mendapat biasiswa tetapi tidak menghabiskan sesi pembelajaran mereka seperti yang sepatutnya. Perlu ada satu mekanisme yang mengawalnya agar bantuan kerajaan itu tidak menjadi sia-sia.

Mahasiswa pun kena ingat, duit yang mereka dapat untuk menyambung Pelajaran itu adalah wang negara. Jadi gunakan lah dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jangan asyik "dok meqela" enjoy sini sana. Ingat ! Wang itu adalah amanah negara. 

Rakyat kenalah bersabar, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan JPA bersama-sama dengan beberapa institusi lain sedang berusaha merungkaikan masalah ini.

Bagi Pemuda  Selempang Merah pelbagai berita yang disebarkan selama ini oleh pembangkang akhirnya terbukti semuanya adalah fitnah. Oleh itu rakyat sewajarnya sudah tahu semua berita dari portal dan blog pembangkang tiada kredibiliti dan tidak boleh dipercayai.

Mereka hanya tahu mengharu harakan negara sahaja.

Friday, January 22, 2016

BAUKSIT : FELDA PERLU TELITI PERJANJIAN PENEROKA DAN PENGUSAHA
Kelemahan orang kita terutama Melayu ini bila ditawarkan duit....., tanah dan harta benda pun dijual. Sedangkan orang lain menggunakan kelebihan itu untuk mencipta kekayaan. Kita dapat apa ? Dapat tengok orang lain merampas kekayaan yang sepatutnya menjadi hak kita.

Inilah yang beraku kepada sebahagian  peneroka FELDA Bukit Goh, Pahang yang terpesona dengan pengusaha lombong bauksit. Sepatutnya mereka terlebih dahulu mendapatkan nasihat dari FELDA.

Dari 227 peneroka FELDA hanya 97 orang sahaja yang datang ke FELDA untuk mendapat nasihat dan pandangan FELDA. Ini sesuatu yang amat mengecewakan. Bukankah selama ini FELDA sentiasa menjaga kebajikan mereka ?

Pengerusi FELDA, Tan Sri Isa Abdul Samad berkata, sewajarnya peneroka datang mendapatkan nasihat FELDA terlebih dahulu, kerana FELDA meneliti dari semua sudut, termasuk dari aspek perundangan. Malangnya tidak sampai separuh yang datang mendapatkan khidmat dari FELDA.

Menurutnya lagi, FELDA mahu menjaga kepentingan peneroka dan tidak mahu mereka tertipu atau berlaku pekara lain yang boleh menyebabkan mereka mengalami kerugian.  Mereka berpendapat tanah ladang telah menjadi milik mereka dan mereka bebas memutuskan apa yang patut mereka lakukan, dan apa yang mereka buat adalah membuat perjanjian dengan pengusaha bauksit.

Sekarang ni, hendak menolong mereka pun dah susah. FELDA terpaksa meneliti seua surat perjanjian yang ditandatangani oleh peneroka terbabit dengan pengusaha bauksit sebelum tindakan untuk membantu mereka dibuat.  Tanah pun sudah rosak, belum tentu lagi sesuai untuk penanaman.

Bagi Pemuda Selepang Merah, selama ini FELDA menjaga kepentingan peneroka dan generasi mereka agar dapat terus menjalani kehidupan seharian mereka dengan rezeki yang ada, kini bila ditawarkan sikit kemewahan...semua itu telah dilupakan.  Elok lagi bagi FELDA sahaja yang uruskan tanah ini, sebelum tergadai lebih banyak kepada mereka yang tidak beranggungjawab.

Sekadar pandangan. Bukan senang nak senang, tapi senang saja nak susah. 

TANAH MILIK FELDA BAKAL DIMAJUKANFELDA sentiasa berusaha mencari peluang untuk merancakkan lagi pembangunan yang telah sedia ada. FELDA sebagai satu syarikat yang kaya dengan aset tanah telah mengenalpasti beberapa bidang tanah miliknya yang mempunyai keupayaan untuk dikomersialkan.

Antaranya projek yang menjadi perancangan FELDA ialah projek pembangunan di tanah FELDA di Pulau Indah, Klang dan Bukit Cerakah. FELDA berharap dengan pengambilalihan Encorp Bhd dapat membantu membangunkan semua perancangan kumpulan perladangan tersebut.

Dengan memilik Encorp, banyak hartanah dapat dibangunkan dengan lebih cepat. Encorp bakal memberi impak positif dalam membangunkan hartanah tersebut. Beberapa kawasan telah dikenalpasti, namun projek di Bukit Katil terlebih dahulu akan diselesaikan, sebelum menginjak ke hartanah FELDA diseluruh negara.

Namun dalam keadaan iklim kelembapan hartanah sekarang ianya memberi kesan kepada nilai semasa pembangunan hartanah di Bukit Katil.  Jika dahulu nilai hartanah RM4.9 bilion kini telah menyusut kepada RM3.2 bilion.

Oleh itu menurut Pengerusi FELDA, Tan Sri Isa Samad, pihaknya akan menunggu industri menunjukan tanda-tanda positif bagi meneruskan pembangunan di Bukit Katil yang dijangkakan akan bermula pada awal 2017.

Thursday, January 21, 2016

LAKSANA AES, KEJARA UNTUK KESELAMATAN RAKYATKecelaruan minda pembangkang terserlah apabila mengaitkan perlaksanaan semula Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) sebagai satu kaedah kerajaan mencari keuntungan.

Jika benar kerajaan mahukan keuntungan dari AES sudah tentulah kerajaan kena berusaha memastikan rakyat sentiasa membuat kesalahan lalu lintas. Jelas sekali kebodohan mereka terserlah disitu.

Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kerajaan perlu memastikan jalan raya menjadi tempat yang selamat untuk rakyat. Bukan seperti pembangkang yang kerjanya hanya berdemo sana sini.

Untuk itu, tidak dapat tidak kerajaan perlu melaksanakan semula AES dan Sistem Pemberian Mata Demerit Kesalahan Jalan raya (KEJARA) dalam usaha kerajaan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya.

Menurut Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Liow Tiong Lai, tujuan utama kerajaan melaksanakan Mata demerit ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk mendera atau menyusahkan rakyat.

Kita nak ubah sikap pemandu dijalan raya agar lebih bertanggungjawab, tambahnya lagi.

Sistem AES dan KEJARA ini diyakini dapat membantu mendisiplinkan pemandu di jalan raya.

Menerusi KEJARA pula, kita akan tolak mata demerit pemandu. Bila disaman, kita akan tolak mata bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Bila sampai 20 mata, kita akan gantung lesen pemandu," Liow Tiong Lai. 

Justeru itu tuduhan pembangkang kononnya kerajaan mencari keuntungan dengan sistem ini adalah suatu tuduhan yang dangkal.

Pemuda Selempang Merah  ingin bertanya kepada pembangkang, berapa juta kerajaan dapat dari sistem AES ini sehinggakan kerajaan terdesak sangat hendak laksanakan sistem ini menurut pembangkang?

Wednesday, January 20, 2016

SUMBANGAN McDONALD's KEPADA MASYARAKATDalam kemelut yang melanda  dengan pelbagai tohmahan dan fitnah, McDonald's Malaysia terus mengorak langkah maju kehadapan tanpa menoleh kebelakang.

Mungkin ramai diantara kita  yang tidak menyedari bahawa McDonald's Malaysia juga banyak menyumbang kepada masyarakat.

Antara sumbangan McDonald's Malaysia adalah dengan menubuhkan Ronald McDonald House Charities (RMHC) pada Februari 1990. RMHC adalah salah satu dari 300 buah yang ada diseluruh dunia bagi membantu kanak-kanak kanak yang kurang upaya agar dapat membantu mereka menjalani kehidupan seharian.

Jika anda pernah makan di restoran McDonald's, anda tentu pernah melihat ada peti derma kecil yang berada di sebelah kuanter pembayaran.

Pernahkah anda terfikir kemana wang derma itu digunakan dan sejauh mana nilainya mampu memberi harapan kepada yang memerlukan ?

Sebenarnya setiap sen yang anda hulurkan kepada Tabung Derma RMHC mempunyai banyak cerita sedih dan pilu disebaliknya yang mana telah banyak membantu merubah hidup ramai insan-insan yang  kurang bernasib baik.

RMHC merupakan satu badan amal pilihan McDonald's yang telah membantu ribuan kanak-kanak di seluruh dunia, mengubah kehidupan mereka melalui Pendidikan, kesihatan dan membantu kebajikan mereka.

RMHC amat bergantung kepada sumbangan orang ramai dan badan korporat serta dermawan dalam usaha untuk meneruskan agenda kebajikan mereka. Kutipan derma dari tabung RMHC pernah mencecah RM200 juta pada tahun 2013.

RMHC Malaysia sejak 25 tahun yang lalu semakin kukuh  menghadapi cabaran demi cabaran dalam usaha mereka membantu kanak-kanak Malaysia memenuhi keperluan mereka.

Di McDonald's, anda sebenarnya bukan sekadar menjamu selera, kerana setiap sen yang anda hulurkan juga telah menyumbang kepada masyarakat.

Seharusnya rakyat Malaysia yang dermawan terus membantu dengan terus menyumbang kepada RMHC kerana bantuan kecil yang anda hulurkan dapat mengubah kehidupan ramai manusia.

Terima Kasih Rakyat Malaysia.KERAJAAN PAKATAN HARAPAN SIBUK BERPOLITIK

Oleh Najamuddin

SHAH ALAM -Kerajaan Pakatan Harapan di Selangor hanya sibuk politik setiap masa daripada mengambil berat permasalahan rakyat di negeri ini.

Ketua Penerangan Pemuda Umno Selangor, Muhamad Nazri Mohd Amin berkata, setelah memegang tampuk kerajaan Selangor, sepatutnya mereka lebih fokus untuk mentadbir kerajaan dan menyelesaikan permasalahan rakyat negeri ini.

“Namun kerajaan Pakatan Harapan yang terdiri daripada PKR, DAP dan PAN sejak hari pertama menjadi kerajaan negeri hingga sekarang tidak pernah lekang dengan kontroversi, konflik dan krisis sesama mereka,” katanya.

Terbaru katanya, kenyataan Setiausaha Angkatan Muda Keadilan (AMK), Chang Lih Kang yang mencadangkan DAP memberikan separuh daripada kerusi majoriti pengundi Cina ditandinginya kepada PAN.

Menurut beliau lagi, Barisan Nasional khususnya Umno tidak akan masuk campur dengan isu dalaman dan tidak terikut-ikut dengan gaya politik mereka.

Apa yang penting Umno Selangor terutamanya perlu lebih fokus untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat Selangor dan menyelesaikan permasalahan setempat.

“Ini masalah dalaman mereka dan kita tak perlu masuk campur. Biar rakyat Selangor dapat lihat sama ada mereka ni fokus bekerja untuk rakyat atau asyik berpolitik sahaja demi menjaga kuasa mereka. Rakyat akan sedar,” katanya.

Beliau berkata, lebih baik kita membuat kebaikan kepada rakyat dan sememangnya dari dulu kita telah berbuat demikian.

“Rakyat akan nampak akhirnya kebaikan kita dan siapa yang layak memerintah Selangor,” Katanya.

Tuesday, January 19, 2016

Pandangan Mengenai Golongan Wahabi

Aliran Wahabi bukanlah satu mazhab akan tetapi satu bentuk gerakan pemikiran agama yang banyak dipegang oleh ulama-ulama Haramayn (Mekah dan Madinah) kontemporari mengikuti pendekatan yang diambil oleh Muhammad bin Abd Wahhab (m.1792). Dari segi mazhab , mereka lebih hampir dengan mazhab Hanbali walaupun dari beberapa segi mereka lebih ketat dan keras.Dalam sejarah tradisi ilmu Islam, aliran Wahhabi bukanlah mewakili arus perdana mazhab Ahl Sunnah wa al-Jamaah kerana sejak seribu tahun lebih, aliran yang menjadi peneraju kepada pentafsiran Ahl Sunnah wa al-Jamaah dalam bidang akidah ialah Asha’irah dan Maturidiyah, manakala dalam bidang fiqh ialah empat mazhab utama iaitu Shafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali.Dari segi pendekatan ilmiah, aliran Wahabi membawa pendekatan yang agak sempit dengan metodologi harfiah (literal) yang mereka ambil dalam memahami sumber agama khususnya al-Qur’an. Justeru itu, sebahagian dari pandangan mereka dalam agama bersifat agak keras terutama terhadap orang yang tidak mengambil pendekatan mereka. Pendekatan sebegini akhirnya telah membawa kepada kecenderungan untuk mudah mengeluarkan orang Islam dari lingkungan agama yang tidak sealiran dengan aliran Wahabi.Contoh perbezaan pandangan golongan Wahabi yang agak jelas ialah pandangan mengenai sunnah dan bid’ah. Berdasarkan makna literal beberapa hadis Nabi, mereka menganggap bahawa setiap amalan ibadat yang tidak mengikuti secara langsung cara yang dibawa oleh Nabi saw, dianggap bid’ah dan terkeluar dari Islam.Justeru itu banyak amalan dan pegangan yang telah diamalkan oleh masyarakat Islam telah dianggap terkeluar dari agama Islam oleh golongan Wahabi. Pendekatan ini telah menyebabkan perpecahan di kalangan sebahagian masyarakat yang telah lama mempunyai kesatuan dalam ibadat menurut pentafsiran imam-imam muktabar dalam mazhab Shafi’i dan dalam akidah menuruti aliran al-Ash’ari dan al-Maturidi.Banyak persoalan yang bersifat khilafiah telah diangkat dan dianggap sebagai perkara usul sehingga menjadi permasalahan dalam masyarakat, seperti larangan doa qunut, wirid dan berdoa secara berjamaah selepas solat, tahlil, berzanji, qasidah, burdah, membaca yasin pada malam jumaat, perayaan maulid, kesemuanya ditolak atas nama bid’ah yang sesat. Ini sama sekali tidak selari dengan pemahaman sunnah dan bid’ah yang sebenar dalam Islam dan juga tidak bertepatan dengan semangat ilmiah dalam tradisi Islam yang membenarkan perbezaan pandangan dalam persoalan khilafiah.Dalam konteks tasawuf, mereka amat keras membid’ah amalan-amalan tariqat, amalan wirid dan selawat yang dilakukan oleh golongan sufi. Dalam akidah, mereka membid’ahkan ajaran tauhid berdasarkan sifat yang kesemuanya dipelopori oleh ulama-ulama berwibawa dalam aliran Ahl Sunnah wa al-Jama’ah.Contoh lain perbezaan pemahaman aliran Wahabi ialah pendekatan mereka dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dalam al-Qur’an seperti ayat berkaitan ‘tangan dan wajah Allah’, istiwa’ dan lain-lain. Dengan mengisbatkan secara literal ayat-ayat ini dan menolak sama sekali pendekatan ta’wil yang juga salah satu pendekatan yang diambil oleh ulama salaf dan khalaf, ia membawa kepada kecenderungan tajsim (kefahaman Allah berjism) dan tashbih (kefahaman Allah menyamai makhluk) terutama kepada mereka yang berfahaman simplistik berkaitan isu tersebut.Ramai ulama-ulama yang telah mengkritik dan menghujah aliran Wahabi termasuk saudara kandung Sheikh Muhammad Abdul Wahhab sendiri iaitu Sheikh Sulayman Abd Wahhab dalam kitabnya bertajuk al-Sawa’iq al-Ilahiyyah fi al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah. Antara ulama-ulama lain ialah Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan (m.1886) Mufti Mekkah dan Shaykh al-Islam dalam kitabnya al-Durar al-Saniyyah fi al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah dan Dr. Sa’id Ramadhan al-Buti dalam karyanya al-Salafiyyatun Marhalatun Zamaniyyatun Mubarakatun la Mazhabun Islamiyyun.Memandangkan Malaysia jelas mengambil pendirian sejak beratus tahun lalu bahawa aliran yang harus diikuti ialah mazhab Shafi’i dan dalam akidah aliran Ash’ari dan Maturidi dan ianya telah menghasilkan perpaduan yang utuh di kalangan umat Islam, baik dalam ibadah, muamalah dan lain-lain sehingga memberi ketenangan dan keharmonian dalam masyarakat dan negara, maka aliran Wahabi adalah tidak sesuai dalam konteks kefahaman dan amalan agama di Malaysia.Manakala mereka yang berzikir secara sendiri-sendiri selepas solat tidak semestinya dari aliran Wahabi. Namun sekiranya mereka membid’ahkan orang yang berzikir secara berjamaah selepas solat berkemungkinan besar ia dari golongan tersebut.Wallahu A’lam.

Monday, January 18, 2016

2016 TAHUN INTEGRITI MOT
Kesungguhan  Kementerian Pengangkutan dalam meningkatkan integriti warga kementeriannya dapat dilihat apabila Menterinya Datuk Seri Liow Tiong Lai bersunguh-sungguh menerapkan Budaya integriti dalam kementeriannya.

Justeru itu beliau telah mengisytiharkan bahawa tahun 2016 ini sebagai tahun integriti bagi Kementerian Pengangkutan.

Sudah memang sewajarnya integriti ini menjadi satu budaya dalam perkhidmatan awam di negara kita kerana ia merupakan elemen penting dalam usaha meningkatkan daya saing dan kemajuan untuk  sesebuah organisasi.

Bagi membuktikan komitmen Kementerian dalam usaha ini, satu dialog telah diadakan bersama YB Senator Datuk Paul Low Seng Kuan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri serta YBhg Dato' Seri Mustafar Haji Ali, Timbalan Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berhubung isu-isu integriti dan tadbir urus yang baik.

Liow berharap kerjasama MOT bersama SPRM akan membuka dimensi baru dalam membentuk dan mengisi semangat budaya patriotism, nilai-nilai murni, etos dan integriti warga MOT, selaras dengan apa yang dimahukan oleh Perdana Menteri, Datuk Sri Mohd Najib Tun Razak  dalam Teras Strategik Pelan Transformasi MOT.

Liow mahu budaya integriti dan nilai-nilai murni ini diterapkan sepanjang masa dalam Kementerian Pengangkutan dan agensi-agensi dibawahnya.

Bagi merealsasikan impian itu beberapa program telah dirangka, antaranya ialah meningkatkan produktiviti di semua peringkat Kementerian.

Kemeterian Pengangkutan juga akan menempatkan beberapa pegawai SPRM di Kementerian dan juga kesemua Agensinya di samping melanjutkan waktu perkhidmatan di pusat-pusat yang menjadi tumpuan pengguna.

Bagi memudahkan lagi pengguna menyelesaikan urusan harian mereka, Kementerian mempertimbangkan untuk membuka lebih banyak kiosk dan sistem berkomputer.

Bagi Pemuda Selempang Merah,  dialog kakitangan Kementerian bersama SPRM wajar diadakan secara berterusan bagi menjayakan tadbir urus yang lebih baik dan telus yang mana dapat menyumbang kepada pentadbiran negara yang lebih mampan agar dapat bersaing di peringkat antarabangsa.

Sunday, January 17, 2016

TAKKAN NAK SALAM PUN TAK BOLEH...??? - HAJI HADI


PAS berhak jalin kerjasama demi syiar Islam: Abdul Hadi
January 16, 2016

KUALA NERUS, Sabtu – PAS tidak akan berhenti bekerjasama dengan sesiapa sahaja atau mana-mana parti politik demi menegakkan syiar Islam dan kepentingan umat Islam di negara ini.

Malah, kata Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, parti itu juga berhak menjalin kerjasama dengan UMNO selagi kedua-dua pihak bersedia menerima pandangan masing-masing demi membangunkan syiar Islam dan bukan atas kepentingan politik.

Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucaptama dalam program Nadwah Ulama 2016 bertajuk ‘Politik Terkini & Hala Tuju PAS’ di Kompleks Tarbiyah At-Taqwa (Komtaq) di Batu Enam di sini hari ini.

Turut hadir, Pesuruhjaya PAS Terengganu Satiful Bahri Mamat, Ketua Dewan Ulama PAS negeri Datuk Hussin Awang, dan Ketua Penerangan PAS negeri Mohd Nor Hamzah.

Kata Abdul Hadi, beliau sendiri pernah mewakili umat Islam di negara ini suatu ketika dahulu untuk menjadi orang tengah dalam usaha menyelesaikan konflik di Yaman.

“Pada waktu itu kerajaan Malaysia menerusi Wisma Putra mengarahkan pihak kedutaan kita di sana (Yaman) membantu saya secara diplomatik untuk menjadi pendamai dalam konflik tersebut.

“Dengan urusan diplomatik itu, saya telah berjumpa dengan para pemimpin puak-puak yang bertelagah yang akhirnya berjaya mencari jalan perdamaian. Maknanya pada masa itu kita (PAS) telah jalin kerjasama dengan kerajaan khususnya UMNO,” katanya.

Abdul Hadi juga berkata beliau pernah berkongsi pandangan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad berhubung isu berkaitan Islam di peringkat antarabangsa.

“Antaranya saya telah beri pandangan dan nasihat kepada Datuk Seri Najib supaya meminta kerajaan Bangladesh membebaskan tokoh-tokoh Islam negara itu daripada tahanan. Saya juga ada jumpa Tun Dr Mahathir dan kami berbincang mengenai perkara yang sama.

“Kita juga sedang berbincang dengan pucuk pimpinan negara bagaimana untuk meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Inilah bentuk kerjasama yang kita jalin, takkan tak boleh.

“Takkanlah nak bersalam pegang tangan pun tak boleh,” jelasnya. – Bernama

Friday, January 15, 2016

3 Umat sebelum Nabi Adam yang pernah alami 3 kali Kiamat


Mungkin dalam hati pembaca pernah terpikir Siapakah Makhluk Sebelum Adam? Menurut kepercayaan (Muslim) merujuk:

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya" 

Sebelum nabi adam turun ke bumi diceritakan bahawa yang menduduki bumi ini adalah bangsa jin yang dikelompokan menjadi abal jan dan Banul jan. 2 kelompok tersebut bertempur sehingga tidak pernah berbaik, kemudian malaikat menanyakan kepada Allah apa akan membuat orang untuk menjadikan khalifah dibumi yang selalu melakukkan (pertumpahan darah), akhirnya Allah memerintah yang bernama 'azazil yang memimpin para malaikat jibril mikail izrail dan malaikat yang lain, untuk mendapatkan abal jan. dan banul jan dibumi ini, kemudian setelah ditaklukan akhirnya Allah menciptakan nabi Adam, diantara' azazil, malaikat dan adam diberikan ilmu oleh Allah kerana tujuannya untuk menjadikan khalifah dibumi, setelah diuji ternyata yang lulus dari ujian tersebut adalah nabi Adam akhirnya semuanya diperintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam akhirnya semuanya sujud kecuali 'azazil (bangsa Iblis) mereka sombong dan membangkang.

manusia tidak diciptakan dibumi, tapi manusia dijadikan khalifah di bumi, sebagai pengganti tentunya ada yang di ganti, seperti Adam bukan makhluk pertama dibumi, dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya, tapi pengganti makhluk di bumi, iaitu abal jan dan Banul jan, mereka itu adalah penghuni bumi sebelum manusia. 

Bentuk basyariahnya tak jauh berbeza dengan manusia, maka anda boleh buktikan bahawa makhluk selain manusia, punya badan yang sama seperti manusia, yaitu Banul jan, anak turun Jin, juga Banul ban anak turun dedemit, maka ketika bumi dirosak oleh mereka, mereka diusir bahkan dibasmi oleh malaikat, hingga mereka berlari tercirit-birit dan mencari tempat yang jauh dari anak Adam. 

Berdasarkan fosil-fosil yang ditemui, memang ada makhluk lain sebelum manusia. Mereka seperti manusia, tetapi mempunyai ciri-ciri yang lebih primitif. Otak mereka lebih kecil. Oleh kerana itu, kemampuan mereka berbicara sangat terbatas karena tidak banyak suara vowel yang mampu mereka bunyikan. Kumpulan ini dinamakan Neanderthal. 


Kemudian datanglah manusia Adam yang diklasifikasikan sebagai Homo Sapiens. Menurut Wikipedia, Homosapiens mula ada kira-kira 200 ribu tahun lalu. Sedangkan Neonderthal ada sehingga 130 ribu tahun dulu, kemudian ia lenyap. Ada juga teori yang mengatakan Neonderthal lenyap sebelum Homosapiens muncul. Tapi yang pasti, Homosapiens bukanlah evolusi dari Neanderthal. Neanderthal hanyalah makhluk seakan manusia yang telah ada sebelum kita (manusia Homo sapiens) ada.

Mungkin tidak ada fakta konkrit dalam membicarakan isu ini. Kebanyakan teori berdasarkan sumber fosil. Namun yang paling penting mungkin bagi yang Muslim kita percaya ada makhluk sebelum Adam yang saling membunuh. Ada yang mengatakan mereka adalah dari kaum jin. Ada juga yang mengatakan bahawa ada 3 umat yang utama sebelum Adam. Dua diantaranya dari kaum jin. Sedangkan kaum yang ketiga adalah dari golongan yang berbeza dari Jin, karena mereka ini berdarah dan berdaging. Golongan ketiga ini adalah mereka yang dimaksudkan sebagai "man yufsidu feehaa wa yasfiku al-dimaa ': golongan yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah" seperti yang diulas oleh Malaikat di dalam ayat al-Quran 2: 30. Ini pendapat yang dilontarkan oleh Al-Maqdisi . 

Sesungguhnya manusia yang pertama kali di jadikan oleh Alah SWT adalah "ADAM AS". Beliau di jadikan dari tanah yang di bentuk manusia, lalu di tiupkan rohkepadanya lantas jadilah berupa manusia (berupa darah, daging, ruh) berupa Nabi Adam As.

Sebelum ADAM wujud

Sebelum Allah SWT mewujudkan Nabi Adam As (manusia pertama) Allah SWT sudah menjadikan dua mahkluk yang berakal, berupa: 1. Mahkluk yang berupa malaikat 2. Mahkluk yang berupa Banul-Jan / Iblis.

Adapun asal mula kejadian kedua mahkluk tersebut adalah:

Malaikat: di jadikan dari Nur (cahaya) yang suci yang berupa ruh dan akal tidak ada syahwatnya. Kerena itu malaikaa tidak makan, minum dan juga tidak beristeri (lain dengan manusia), hidup malaikat semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah SWT, laiya tidak di laksanakan. Banul-Jan: Dijadikan dari api. Berbentuk sebagai manusia memerlukan makan, minum dan beristeri dan juga mempunyai keturunan yang banyak sekali. 

Sedangkan untuk asal mula Nabi Adam As. dijelaskan dalam sebuah ayat (S.Al Hijr: 28, dan S. Shood 71-72), yakni: 

Sesungguhnya Allah swt.berfirman kepada para malaikat untuk membuat manusia yang asal mula kejadianya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang di beri bentuk. (S. Al. Hijr: 28) Atau kejadian manusia itu dari tanah. (Shood ayat 71-72) 

Sesudah diberi ruh (nyawa) kemudian hidup dengan daging, darah dan tulang. Sesudah Nabi Adam As. wujud, maka Allah swt. memerintahkan pera malaikat intuk bersujud kepada Nabi Adam As. Semua para malaikat sama melaksanakan sujud kecuali iblis yang menolak perintah Allah swt, Untuk bersujud pada Nabi Adam As. Kerana Iblis bersifat takbur, sombong dan merasa lebih mulya daripada Nabi Adam As, Sebab dijadikan dari api sedangkan Nabi Adam daripada tanah. Kerana itu iblis termasuk golongan orang kafir, Karena itu Allah mengusirnya dari syurga. Adapun sujudnya para malaikat pada Nabi Adam As. tadi bukanlah sujud ibadah sebagaimana sjudnya orang solat, tetapi sujud Ta'ata tau tunduk memuliakan atau menghormati Nabi Adam As. Kerana Nabi Adam As, mempunya ilmu pengetahuan dari Allah Awt. sehingga boleh menberi nama pada barang-barang yang di tanya pada pada Adam. sedangkan malaikat tidak mengetahuinya. Allah berfirman dalam (surat Shood 71-72). 

Artintya: 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku mencipatakan manusia dari tanah, maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan kutiupakan kepadanya Ruh (ciptaanku) ku. hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya. 

Allah swt. Berfirman dalam (Surah Al A'raf Ayat 11): 

Artinya: 
Sesunggunya kami telah menciptakan kamu (Adam) lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat: bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali Iblis, dia tidak termasuk mereka yang sujud. 

Allah bertanya pada Iblis apakah yang menghalang dirimu untuk bersujud kepada (Adam As) di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab: saya lebih baik daripada Adam, engkau menciptakan aku dari api, sedang dia (Adam) engkau ciptakan dari tanah, maka Allah swt. Berfirman dalam (Surat A'raf ayat 13): 

Artinya: 
Allah swt berfirman, turunlah kamu dari Syurga itu, kerana kamu tak sepatutnya ada sifat sombong didalam dirimu, maka keluarlah. sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. 

Sesudah keadaan Iblis di keluarkan oleh Allah dari Syurga, Maka Iblis meminta pada Allah agar umurnya di panjangkan (tidak mati) hingga datangnya hari kiamat (rosaknya semua mahkluk). Iblis mengancam kepada Nabi Adam dan anak cucunya, akan di pujuk rayu dan disesatkan, dari jalan (tuntunan) yang benar, sehingga tidak ada yang (ta'at) mengikuti perintah Allah swt, dan menjauhi semua larangannya sehingga Iblis dan Syaitan bertujuan membuat dengan bermacam-macam cara dari segala urusan, baik dari arah (sebelah) kanan, kiri serta arah muka dan belakang, sampai mengikuti pujuk rayunya serta menjadi temanya hingga boleh masuk bersama-sama ke dalam siksa Allah swt ke Neraka. Kerana itu Allah memberikan perjanjian kepada Adam (anak cucunya) siapa yang mengikuti tingkah laku syaitan / iblis, maka dia menjadi temanya dan nantinya akan aku masukan, iaitu Neraka (tempat Iblis dan teman-temannya). 

Sesuai dengan firman Allah swt. (Surah Al-A'raf: 16) 

Artinya: 
Dia menjawab, kerana engkau telah menghukum kami tersesat, maka kami akan benar-benar (menghalang) mereka dari jalan (agama) engkau yang lurus. 

Kemudian saya kan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang merakam dari kanan dan dari kiri mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan mereka bersyukur (taat) maka Allah berfirman keluarlah kamu dari syurga itu. Sebagai orang terhina dan terusir, barang siapa diantara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya.


Sumber : Oomedianetwork